Όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο καλώδιο για να κατεβάσουμε και επίγειο και δορυφορικό σήμα σε ένα χώρο χρησιμοποιούμε μίκτες tv/sat.

Μίκτης TV/SAT¨Ένας μίκτης tv/sat έχει δύο (2) εισόδους και μία (1) έξοδο σε βύσματα τύπου F. Στην είσοδο του συνδέεται το καλώδιο από την επίγεια κεραία τηλεόρασης / radio και στη άλλη, το καλώδιο από την δορυφορική κεραία. Στην έξοδο του συνδέεται ένα καλώδιο, που μεταφέρει μαζί, και τις επίγειες και τις δορυφορικές συχνότητες. Στην συνέχεια, στην άλλη άκρη του καλωδίου, μια πρίζα TV/SAT (ή ένας ίδιος ακριβώς μίκτης συνδεδεμένος αντίστροφα) θα διαχωρίσει τις συχνότητες, δίνοντας στις εξόδους της, τα σήματα ανεξάρτητα, σε ένα δορυφορικό και έναν τηλεοπτικό δέκτη. Χρησιμεύει δηλαδή, ώστε να γίνει χρήση ενός μόνο καλωδίου για την μεταφορά όλων των απαραίτητων συχνοτήτων. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει το καλώδιο που θα χρησιμοποιηθεί να είναι ικανό να μεταφέρει και τις δορυφορικές (υψηλές) συχνότητες, δηλαδή, να είναι ομοαξονικό καλώδιο «λήψης Sat».