Η σύνδεση του ομοαξονικού καλωδίου, από την μία πλευρά με το LNB και από την άλλη με την είσοδο σήματος του δορυφορικού δέκτη (LNB in), με τις διάφορες μονάδες της δορυφορικής εγκατάστασης όπως ενισχυτές, μίκτες, διακλαδωτήρες, πολυδιακόπτες, μοτέρ DiSEqC™, και τελικά με τις πρίζες TV/Sat και με τους ίδιους τους δορυφορικούς δέκτες, γίνεται με ειδικούς κονέκτορες τύπου F, που στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι βιδωτοί. Οι ίδιοι κονέκτορες χρησιμοποιούνται στις συνδεσμολογίες ομοαξονικού καλωδίου που αφορά επίγεια τηλεοπτική λήψη που περιλαμβάνουν μίκτες, διακλαδωτές και ενισχυτές επίγειου τηλεοπτικού σήματος

Τα βύσματα τύπου F υπάρχουν σε διάφορα μεγέθη (όσο αναφορά την «πλάτη» τους), ανάλογα με το καλώδιο που θα τοποθετηθούν. Θα πρέπει κάθε φορά να επιλέγεται κονέκτορας με εσωτερική διάμετρο μεγαλύτερη κατά 1 mm από την εξωτερική διάμετρο του καλωδίου. Μεγαλύτερος κονέκτρορας δεν θα στερεωθεί (βιδωθεί) σωστά και μπορεί να αποσυνδεθεί ενώ ένας μικρότερος μπορεί όταν βιδωθεί να κόψει τα καλώδια του πλέγματος πάνω στα οποία στην ουσία βιδώνεται. Κατά την τοποθέτηση του θα πρέπει να μονωθεί από τις καιρικές συνθήκες είτε με θερμοσυστελόμενο είτε με λαστοχοταινία ή ακόμα και με μονωτική ταινία ώστε να προστατεύεται κυρίως από την υγρασία. Υπάρχουν κονέκτορες με λαστιχένια βάση (στεγανοί) για αυτό το σκοπό ενώ κάποια LNB έχουν στην βάση τους προστατευτικό κάλυμμα για τους κονέκτορες. Οι κονέκτορες που συνδέουν τα LNB και τις υπόλοιπες μονάδες δορυφορικής λήψης είναι «αρσενικοί» ενώ υπάρχουν για κάποιες περιπτώσεις κονέκτορες γωνιακοί, θηλυκοί όπως και μούφες αρσενικές ή θηλυκές για σύνδεση των ομοαξονικών καλωδίων.