Όταν το ζητούμενο είναι η λήψη σε παραπάνω από ένα δορυφόρους (με χρήση σταθερών σημείων λήψης) ή όταν θα πρέπει να γίνεται λήψη σε πολλούς διαφορετικούς δορυφορικούς δέκτες ή και από πολλούς δορυφόρους συγχρόνως, θα πρέπει εκτός από την σωστή τοποθέτηση του κατόπτρου να επιλέξουμε και να σχεδιάσουμε το κατάλληλο σε κάθε περίπτωση δίκτυο διανομής του δορυφορικού σήματος. Με χρήση μικροδιακοπτών μπορούμε να έχουμε λήψη από πολλούς δορυφόρους σε ένα δορυφορικό δέκτη, ενώ με χρήση κατάλληλων LNB μπορούμε να έχουμε αυτές τις λήψεις σε έως και 8 διαφορετικούς δέκτες.

Μικροδιακόπτες (Multiswitches) DiSEqC™.

Η πιο απλή εγκατάσταση είναι αυτή ενός δορυφορικού κατόπτρου με τη χρήση ενός διακόπτη mini DiSEqC™ που σε συνδυασμό με ένα επιπλέον LNB και ενός δεύτερου κατόπτρου (ή ενός απλού μπράτσου στήριξης δεύτερου LNB αν οι θέσεις των δύο δορυφόρων είναι λιγότερο από 6 μοίρες) δίνουν τη δυνατότητα λήψης δύο δορυφόρων με όλες τις μπάντες εκπομπής τους μέσω ενός διακόπτη δύο θέσεων Α και Β. Ακόμα και αν ο δέκτης δεν υποστηρίζει το mini DiSEqC™ πρωτόκολλο υπάρχουν εξωτερικές γεννήτριες που ελέγχονται είτε από το δέκτη (με τη χρήση των 0/12 volt) είτε από το χρήστη μέσω κάποιου τηλεχειριστηρίου.

Λήψη από 2 έως 4 διαφορετικούς δορυφόρους, σε 1 έως 8 δορυφορικούς δέκτες.

Λήψη πολλών δορυφορικών σημάτωνΌλοι οι σύγχρονοι δέκτες υποστηρίζουν πρωτόκολλα DiSEqC και έτσι με χρήση ενός απλού πολυδιακόπτη DiSEqC 1.0 και με την χρήση στον δέκτη του πρωτοκόλλου DiSEqC 1.0 μπορούμε να πετύχουμε την λήψη (από παράκεντρα LNB ή διαφορετικά κάτοπτρα) έως και 4 τροχιακών θέσεων. Χρησιμοποιώντας LNB με πολλές εξοδους (Στην αγορά υπάρχουν LNB με 2 με 4 και με 8 εξόδους) και επαναλαμβάνοντας την ίδια συνδεσμολογία (για κάθε δέκτη) μπορούμε να έχουμε λήψη από 4 δορυφόρους σε έως 8 διαφορετικούς δέκτες.

Λήψη από 4 έως 16 διαφορετικούς δορυφόρους, σε 1 έως 8 δέκτες.

16lnb

Αν το ζητούμενο είναι η λήψη (από σταθερά σημεία λήψης, δηλαδή χωρίς να χρησιμοποιήσουμε κινούμενο κάτοπτρο) από πάνω από 4 δορυφόρους και έως 16 θα πρέπει να κάνουμε χρήση ενός διακόπτη DiSEqC 1.1 και στην συνέχεια να οδηγήσουμε μέσα από αυτόν έως και 4 διακόπτες DiSEqC 1.0. Από το μενού του κάθε δέκτη που θα πρέπει να υποστηρίζει το πρωτόκολλο DiSEqC 1.1 θα κάνουμε τις ανάλογες ρυθμίσεις. Έτσι αν θέλουμε π.χ. λήψη από 8 σημεία θα χρησιμοποιήσουμε ένα DiSEqC 1.1 και θα συνδέσουμε σε δύο από τις εξόδους του δύο διακόπτες DiSEqC 1.0 οπότε θα έχουμε 2 x 4 = 8 σημεία.

Τα πρωτόκολλα DiSEqC έχουν συμβατότητα «προς τα κάτω» και έτσι μπορούμε κάθε φορά να χρησιμοποιήσουμε τις εξόδους του μικροδιακόπτη DiSEqC 1.1 που περισσεύουν και έτσι αν π.χ. θέλουμε 10 σημεία λήψης θα χρησιμοποιήσουμε τις δύο εξόδους του DiSEqC 1.1 που περισσεύουν στην προηγούμενη περίπτωση οπότε θα έχουμε ((2 x 4) + 2) = 10 σημεία λήψης. Όλο αυτό το κύκλωμα μπορεί να επαναληφθεί έως και 8 φορές με το κατάλληλο σε κάθε περίπτωση LNB. (Στην αγορά υπάρχουν LNB με 2 με 4 και με 8 εξόδους).

Λήψη από περισσότερους των 16 διαφορετικούς δορυφόρους, σε 1 έως 8 δέκτες.

Πολλά LNB, λήψη από πολλούς δορυφόρους

Αν το ζητούμενο είναι η λήψη σε πάνω από 16 διαφορετικούς δορυφόρους θα πρέπει να κάνουμε χρήση ενός διακόπτη DiSEqC 1.1 όπου στην έξοδο του μπορούμε να συνδέσουμε έως και τέσσερις διακόπτες DiSEqC 1.1 που στην συνέχεια οδηγούν με την σειρά τους έως και 4 διακόπτες DiSEqC 1.0. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να πετύχουμε λήψεις σε από 17 έως και 64 διαφορετικούς δορυφόρους με όλες τις ενδιάμεσες τιμές κάνοντας αν χρειαστεί και πάλι χρήση των εξόδων που περισσεύουν στους μικροδιακόπτες DiSEqC 1.1 και κάνοντας τις ανάλογες ρυθμίσεις από το μενού του δέκτη που θα πρέπει να υποστηρίζει το πρωτόκολλο DiSEqC 1.1. Έτσι αν θέλουμε π.χ. λήψη από 19 σημεία θα χρησιμοποιήσουμε δυο DiSEqC 1.1, τέσσερις διακόπτες DiSEqC 1.0 και τις τρεις εξόδους του πρώτου στη σειρά διακόπτη DiSEqC 1.1 που περισσεύουν και έτσι θα έχουμε ((4 x 4) + 3) = 19 σημεία. Όλο αυτό το κύκλωμα μπορεί να επαναληφθεί έως και 8 φορές με το κατάλληλο σε κάθε περίπτωση LNB. (Στην αγορά υπάρχουν LNB με 2 με 4 και με 8 εξόδους).

Λεπτομέρειες για την επιλογή των εξαρτημάτων στις εγκαταστάσεις που κάνουν χρήση άνω του 1 LNB με πολλές εξόδους (για σύνδεση με πολλούς δορυφορικούς δέκτες).

Σε όλες τις περιπτώσεις εγκατάστασης σταθερού κατόπτρου μπορεί να γίνει η λήψη σε παραπάνω από 1 δέκτη και σε έως 8 αν αντί για ένα απλό (μονό) LNB γίνει χρήση διπλού (twin), τετραπλού (quatro) ή οχταπλού LNB. Αν τοποθετηθούν και επιπλέον LNB για λήψη από διαφορετικούς δορυφόρους θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και κατάλληλοι μικροδιακόπτες DiSEqC.

Σε αυτές τις περιπτώσεις τα LNB και οι μικροδιακόπτες που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να επιλεχτούν προσεκτικά σε ότι έχει σχέση με την ικανότητα απομόνωσης τους στα σήματα DiSEqC. Σε αντίθετη περίπτωση (όταν τα twin, quatro ή οχταπλά LNB, δεν έχουν σωστή απομόνωση στις εξόδους τους), οι εντολές που «έρχονται» από ένα δέκτη μπορεί να επηρεάζουν και την άλλη έξοδο, με αποτέλεσμα την απώλεια λήψης. Αυτό που προκαλεί το πρόβλημα είναι ο τόνος των 22 ΚΗz που περνά μέσα από την είσοδο 1 του LNB και επηρεάζει τον μικροδιακόπτη της δεύτερης εξόδου (αυτόν, που ελέγχει ποιος τοπικός ταλαντωτής θα είναι ενεργός, 9.750 ΜΗz για τη χαμηλή περιοχή και 10.600 ΜΗz για την υψηλή).

Μια λύση στο πρόβλημα είναι η αντικατάσταση του LNB με κάποιο που θα έχει μεγαλύτερη απομόνωση μεταξύ των εξόδων του. Το πρόβλημα συχνά είναι εντονότερο σε εγκαταστάσεις με μικρό μήκος καλωδίου IF, πράγμα που σημαίνει και μεγαλύτερο επίπεδο στάθμης των 22 ΚΗz στην είσοδο του LNB. Μια άλλη λύση σε αυτή την περίπτωση είναι η εισαγωγή ενός εξασθενητή από 10 έως 20 db, που μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Αν το σήμα της λήψης δεν επιτρέπει την εξασθένηση, τότε θα πρέπει να ενισχυθεί το σήμα στην έξοδο του LNB με έναν ενισχυτή 15 db και στη συνέχεια εξασθενηθεί κατά την ίδια τιμή. Έτσι θα υπάρχει μία εξασθένηση στον τόνο των 22 ΚΗz κατά 15 db, χωρίς απώλεια σήματος. Οι γεννήτριες τόνου 22 ΚΗz και εντολών DiSEqC που υπάρχουν στους δέκτες έχουν κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο εξόδου. Σε κάποιους δέκτες μπορεί το επίπεδο να είναι πάνω από το επιτρεπτό όριο, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται οι παραπάνω αλληλεπιδράσεις. Ωστόσο, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν η πηγή του προβλήματος είναι ο ίδιος ο δέκτης, ή η κακή ποιότητα του περιφερειακού (LNB ή μικροδιακόπτης DiSEqC με μικρή απομόνωση).