Σε τη αυτή μέθοδο δεν απαιτείται κανείς επιπλέον εξοπλισμός από τους χρήστες (εκτός από μια τηλεόραση). Η λήψη και επεξεργασία των δορυφορικών προγραμμάτων γίνεται σε ένα σημείο της πολυκατοικίας (συνήθως στην ταράτσα), από όπου στη συνέχεια εισάγεται στην υπάρχουσα καλωδιακή εγκατάσταση. Ο συγκεκριμένος τρόπος διανομής χρησιμοποιείται συνήθως σε μικρά ξενοδοχεία, που δεν έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε αριθμό προγραμμάτων και συνήθως συνδυάζεται και με κάποιας μικρής μορφής pay per view σύστημα για τα δωμάτια.

Τα προγράμματα μπορεί να προέρχονται από αναλογικές ή ψηφιακές δορυφορικές μεταδόσεις με μόνο περιορισμό τον συνολικό αριθμό τους. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η αναμετάδοση των προγραμμάτων θα γίνει στις τηλεοπτικές περιοχές συχνοτήτων από 45 έως 862 Mhz στα VHF, UHF και Hyper Band, μπορούμε να υπολογίσουμε ότι συνολικά τα προγράμματα δεν μπορούν να είναι πάνω από 35, ιδιαίτερα αν θέλουμε να έχουμε και μία ποιοτική εικόνα σε καθένα από αυτά. Αυτό συμβαίνει γιατί από τα κανάλια των περιοχών VHF (7 κανάλια), UHF (47 κανάλια) και τις Hyper Band (40 κανάλια), ένα μεγάλο ποσοστό (ειδικά στα UHF) θα είναι δεσμευμένο από τηλεοπτικά επίγεια προγράμματα ή παρεμβολές, οπότε οι ελεύθερες συχνότητες για εκπομπή θα είναι περίπου 35. Ανάλογα με την ποιότητα των πομπών ΑΜ που θα κάνει χρήση ο τεχνικός, εξαρτάται αν όλες οι ελεύθερες συχνότητες θα είναι πλήρως εκμεταλλεύσιμες για την εκπομπή των προγραμμάτων ή όχι. Την λήψη των δορυφορικών καναλιών σε αυτό τον τρόπο διανομής την κάνουν απλοί, τηλεοπτικοί δέκτες (τηλεοράσεις).

qpsk_to_amΟι πομποί αναλαμβάνουν να μετατρέψουν το δορυφορικό σήμα από ψηφιακό σε αναλογικό και να το υποβιβάσουν σε ένα σήμα που λαμβάνεται στις συχνότητες UHF/VHF μιας τηλεοπτικής συσκευής. Οι μονάδες των πομπών είναι ικανές να συντονιστούν και να αναμεταδώσουν (καλωδιακά) ένα μόνο δορυφορικό κανάλι πράγμα που σημαίνει πως θα χρειαστούν τόσες μονάδες όσα τα κανάλια που πρέπει να μεταδοθούν τελικά. Το σήμα των εξόδων των καλών μονάδων είναι εξαιρετικά καθαρό έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρήση συνεχόμενων συχνοτήτων χωρίς παρεμβολές στον τηλεοπτικό δέκτη. Οι μονάδες συνδέονται μεταξύ τους με γέφυρες όσο αφορά την είσοδο του δορυφορικού σήματος ενώ οι εξόδοι τους συνδέονται σε μείκτες και από εκεί στους τηλεοπτικούς δέκτες. Συνήθως οι μονάδες τροφοδοτούνται ανά τρεις με ένα τροφοδοτικό και όλα μαζί τοποθετούνται σε μια κοινή βάση στήριξης. Αυτός ο τρόπος διανομής είναι αρκετά περιοριστικός όσο αναφορά τον αριθμό των καναλιών που λαμβάνονται αλλά μπορεί να τοποθετηθεί πολύ γρήγορα στο σημείο που υπάρχει ο κεντρικός ενισχυτής γραμμής για την επίγεια τηλεόραση χωρίς να γίνει απολύτως καμία άλλη αλλαγή στα υπόλοιπα σημεία.

Στην περίπτωση της εκπομπής των προγραμμάτων σε ΑΜ διαμόρφωση στις κλασικές συχνότητες της τηλεόρασης, ίσως να χρειαστούν και επιπλέον φίλτρα στην έξοδο των μικρο-πομπών έτσι ώστε να μην επηρεάζει ο καθένας τα γειτονικά του κανάλια.