Στη δορυφορική εγκατάσταση, το κάτοπτρο είναι το εξάρτημα εκείνο του οποίου η αντικατάσταση είναι η δυσκολότερη. Αυτό που θα εγκατασταθεί, είναι και αυτό που πιθανώς θα παραμείνει εκεί για πολλά χρόνια, ίσως και μόνιμα. Το μέγεθος του δορυφορικού κατόπτρου είναι κάτι που έχει μεγάλη σημασία. Τα μικρά κάτοπτρα, όπως αυτά που δίνουν σε πακέτο μαζί με δέκτες οι παροχείς συνδρομητικών καναλιών στους συνδρομητές τους, είναι συνήθως κατάλληλα μόνο για τη λήψη του δορυφόρου από όπου εκπέμπουν αυτοί οι παροχείς, και ανεπαρκή για τους περισσότερους υπόλοιπους δορυφόρους που μπορούμε να έχουμε πρακτικά λήψη.

Η ευρύτερη λήψη των εμπορικών δορυφόρων στην Ελλάδα μας ξεκινά από τα δορυφορικά κάτοπτρα offset μεγέθους 60 με 80 cm (η nova δίνει στους συνδρομητές της κάτοπτρο 60 cm) . Βελτιώνεται αισθητά με κάτοπτρα 100 cm και ακόμα περισσότερο με αυτά που είναι 120 cm. Από εκεί και πέρα, νόημα έχει να τοποθετήσουμε κάτοπτρο 180 cm, αφού οι ενδιάμεσες διαστάσεις δεν έχουν να προσφέρουν στην Ελλάδα κάτι ουσιαστικό για τη λήψη δορυφορικού σήματος. Μετά από τα 180 cm, θα πάμε στα 240 cm και από εκεί στα 3 μέτρα για να μιλάμε για αισθητή διαφορά στη λήψη μεταξύ αυτών των διαστάσεων. (για τις διαστάσεις έως 160 cm μιλάμε για κάτοπτρα offset ενώ για μεγαλύτερες μιλάμε για παραβολικά κάτοπτρα αφού offset πάνω από 160 cm δεν υπάρχει κατασκευαστικά)

Σε γενικές γραμμές, στην κεντρική Ελλάδα προτείνεται ως ιδανική εγκατάσταση δορυφορικής λήψης ένα κάτοπτρο offset 120 x 140 cm, από υλικό fiberglass. Αποδίδουν πολύ καλά, θέλουν ελάχιστη συντήρηση, αντέχουν πολλά χρόνια και μπορούν και συλλάβουν το 80% των εφικτών δορυφορικών λήψεων της χώρας μας, αλλά έχουν αυξημένο κόστος. Στη βόρεια και νότια Ελλάδα, για την λήψη του 93% των καναλιών που είναι εφικτά στη χώρα μας, γενικότερα προτείνεται ένα κάτοπτρο 180 x 196 offset μιας και θα δώσει αισθητή βελτίωση στη λήψη δορυφόρων, που τα μικρότερα δορυφορικά κάτοπτρα συλλαμβάνουν μόνο κάποιες ώρες της ημέρας.

Βέβαια το ιδανικό με το πρακτικό διαφέρει, έτσι τα περισσότερα εγκατεστημένα δορυφορικά κάτοπτρα στην Ελλάδα είναι κάτοπτρα (από κράματα αλουμινίου) offset του ενός μέτρου, ικανά να «συλλάβουν» έως και το 70% των δορυφορικών καναλιών που λαμβάνονται στη χώρα μας. Ωστόσο το προτεινόμενο μέγεθος είναι ένα κάτοπτρο 120 cm offset, μια και αυτή είναι η διάμετρος πραγματικά χρειάζονται οι περισσότεροι στην Ελλάδα.

*Να αναφέρουμε ότι στα κάτοπτρα τύπου «offset», η μέτρηση του μεγέθους τους γίνεται ως προς τη μικρή (οριζόντια) διάμετρο τους και όχι ως προς τη μεγάλη (κάθετη). Έτσι, ένα κάτοπτρο 100 cm x 114 cm ονομάζεται ενός μέτρου, ή ένα κάτοπτρο 120 x 140 είναι μεγέθους 120 και όχι 140 όπως -κακώς- συνηθίζουν να αναφέρουν κάποιοι έμποροι.

Με ένα απλό κάτοπτρο φυσιολογικά μπορεί κάποιος να έχει λήψη από 1 δορυφορική τροχιά αλλά μπορεί να έχει και από επιπλέον σημεία αν τοποθετήσει παράκεντρα LNB. Για την λήψη πολλών δορυφόρων θα πρέπει το κάτοπτρο να είναι κινητό, δηλαδή να κινείται με ένα μηχανισμό ακολουθώντας το ίχνος του γεωστατικού τόξου. Με αυτό τον τρόπο μπορεί κάποιος να έχει λήψη από όλους τους δορυφόρους του γεωστατικού τόξου που έχει οπτική επαφή. Για την λήψη πολλών δορυφόρων χωρίς την χρήση κινούμενου κατόπτρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα δορυφορικό κάτοπτρο πολλαπλής λήψης (multifocus satellite dish).

Δορυφορικό κάτοπτρο offset

Στην Ελλάδα το πιο συνηθισμένο στις εγκαταστάσεις είναι ένα κάτοπτρο offset ενός μέτρου για λήψη από 2 σημαντικές δορυφορικές τροχιές:

  • τους δορυφόρους HotBird 13o East και
  • τους δορυφόρους Astra 19.2o East

Με ένα τέτοιο δορυφορικό κάτοπτρο, σωστά εγκατεστημένο, μπορεί κάποιος να έχει λήψη σε παραπάνω από 2.000 δορυφορικά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια από τα οποία πολλά είναι χωρίς κωδικοποίηση.

Με το ίδιο κάτοπτρο μπορεί κάποιος με χρήση ενός επιπλέον LNB να έχει λήψη και από τον δορυφόρο Eutelast 9o East (που βρίσκεται μόλις 3 μοίρες δεξιότερα του Hotbird 13o East) ώστε να "κατεβάσει" και τα κανάλια του Ελληνικού πακέτου COSMOTE TV.