Από τις 9 μοίρες ανατολικά και τον Eurobird 9º Ε (με εύκολη λήψη σε όλη την Ελλάδα) εκπέμπει ο OTE TV το κωδικοποιημένο μπουκέτο του. Όπως και στους περισσότερους τηλεοπτικούς δορυφόρους και στον Eurobird 9º Ε υπάρχουν κανάλια ελεύθερης λήψης (χωρίς κωδικοποίηση) μερικά από τα οποία εκπέμπουν σε υψηλή ανάλυση. Αρκετά από αυτά τα ελεύθερα κανάλια βρίσκονται προγραμματισμένα και στους δέκτες που διαθέτει o οτε στους συνδρομητές του αλλά μπορεί κάποιος να τα παρακολουθήσει με οποιοδήποτε δορυφορικό δέκτη με λήψη από τον δορυφόρο Eurobird 9º E δωρεάν χωρίς να πληρώσει καμία συνδρομή.