Το βασικό καλώδιο που χρησιμοποιείται στην δορυφορική λήψη είναι το γνωστό ομοαξονικό (coaxial cable), χρησιμοποιείται και στην πλειοψηφία των επιγείων εγκαταστάσεων για την διανομή του σήματος στα διάφορα σημεία μιας κατοικίας. Αυτά τα καλώδια αποτελούνται συνήθως από ένα ενιαίο εσωτερικό αγωγό, ένα άσπρο μονωτικό υλικό (διηλεκτρικό), ένα λεπτό φύλλο αλουμινίου, ένα συρμάτινο λεπτό πλέγμα (τρίχα - εξωτερικός αγωγός) μια μεμβράνη που συγκρατεί το πλέγμα και ένα εξωτερικό μονωτικό περίβλημα μαύρο ή άσπρο. Το κοινό στοιχείο των ομοαξονικών καλωδίων που προορίζονται για λήψη επίγειου ή δορυφορικού σήματος, είναι η αντίσταση των 75 Οhm που έχει καθιερωθεί σαν στάνταρ. Διαβάστε περισσότερα για τα ομοαξονικά καλώδια στην ενότητα των δορυφορικών εξαρτημάτων.