Όταν θέλουμε να μοιράσουμε τηλεοπτικό σήμα από ένα ομοαξονικό καλώδιο σε πολλούς τηλεοπτικούς δέκτες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το κατάλληλο εξάρτημα και όχι να συστρέψουμε τα καλώδια από ένα σε περισσότερα (όπως συνηθίζεται στις ηλεκτρολογικές συνδεσμολογίες).  Το εξάρτημα που θα χρειαστούμε ονομάζεται Spliter (Διακλαδωτήρας).

Το Spliter είναι ένα εξάρτημα με μια είσοδο για βύσμα F και εξόδους για βύσματα F. Στη βασική του μορφή είναι ένας διαιρέτης ισχύος 1:2. Κάθε διαιρέτης 1:2 μειώνει το σήμα κατά 4 περίπου dB, και με επανάληψη του βασικού διακλαδωτήρα 1:2 σχηματίζονται οι τύποι διακλαδωτήρων 1:4, 1:6, 1:8. Αν προστεθούν διακλαδωτήρες σε σειρά τότε η συνολική εξασθένιση θα είναι το άθροισμα των εξασθενήσεων των διακλαδωτήρων.

Ένα χαρακτηριστικό του Spliter είναι ότι μπορεί να συνδεθεί και ανάποδα, δηλαδή, να γίνει αθροιστής (Combiner). Τα σήματα που θα αναμείξει εξασθενούν ανάλογα με την εξασθένιση του διακλαδωτήρα που χρησιμοποιείται.

Τα βύσματα τύπου F που χρησιμοποιούνται στους διακλαδωτήρες επίγειου σήματος είναι κοινά με αυτά που χρησιμοποιούνται και στις δορυφορικές εγκαταστάσεις.

Σχετικά άρθρα

Κονέκτορας Σύνδεσης Ομοαξονικού Καλωδίου (Βύσμα F)