Σε περίπτωση που ο δορυφορικός δέκτης διαθέτει έκτος από το πρωτόκολλο DiSEqC 1.2 και το σύστημα USALS μπορούμε να επιλέξουμε μοτέρ με αυτό το σύστημα. Το συγκεκριμένο μοτέρ διαθέτει προρυθμισμένους στην μνήμη του δορυφόρους, πράγμα που κάνει πιο απλή την αρχική διαδικασία ανεύρεσης δορυφόρων από τον δορυφορικό δέκτη.

Ένα μοτέρ UCALS είναι πιο αργό στην κίνηση του από ένα DiSEqC 1.2 άλλα είναι περισσότερο «αναλυτικό». Όσο αφορά το θέμα εγκατάστασης και τοποθέτησης του κατόπτρου με το μοτέρ είναι η ίδια. Η μόνη διαφορά είναι στην ρύθμιση στο μενού του δέκτη. Φυσικά, ο δέκτης θα πρέπει να υποστηρίζει DiSEqC 1.2 και να έχει προεγκατεστημένη την εφαρμογή USALS στο firmware του.

Ρύθμιση του δέκτη για την κίνηση του μοτέρ USALS

Συνήθως η ρύθμιση του συστήματος γίνεται από menu «ρυθμίσεις των δορυφόρων» όπου επιλέγουμε DiSEqC 1.3 ή USALS. Στο μενού που εμφανίζεται, εισάγουμε το γεωγραφικό μήκος και πλάτος της περιοχής που βρισκόμαστε, ορίζουμε το ανατολικό και δυτικό όριο του μοτέρ και πατάμε save.

Από τη στιγμή αυτή και μετά, και αφού έχουμε ενεργοποιήσει στον δορυφορικό δέκτη το USALS, δίνοντας τα στοιχεία του δορυφόρου που θέλουμε να κάνουμε λήψη (συνήθως το όνομα αρκεί, αλλά σε κάποιους δέκτες απαιτείται και η τροχιακή θέση π.χ. Hotbird 13 East) και επιλέγοντας «Go Τo», ο δέκτης θα κινήσει το κάτοπτρο στον δορυφόρο αυτό. Στη συνέχεια το σύστημα USALS θα υπολογίσει αυτόματα τις θέσεις των υπόλοιπων δορυφόρων και θα κάνει την σάρωση και αποθήκευση των προγραμμάτων στον δορυφορικό δέκτη. Για κάθε νέο δορυφόρο που τίθεται σε τροχιά η διαδικασία είναι η ίδια, μόνο που θα χρειαστεί να εισαγάγουμε την τροχιακή θέση χειροκίνητα, αφού το firmware του δέκτη δεν θα έχει τα στοιχεία αυτά ή μπορούμε να αναζητήσουμε νέο ενημερωμένο filmware. Η επιλογή «Go to Reference» στέλνει το μοτέρ στη θέση μηδέν «0» για την περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε έλεγχο σωστής λειτουργίας του συστήματος.

Συμπέρασμα

Κοινά χαρακτηριστικά με την περίπτωση του DiSEqC 1.2 μοτέρ, λιγότερο γρήγορο, αλλά πιο «αναλυτικό» και με επιπλέον ευκολία ανεύρεσης δορυφόρων από τον δορυφορικό δέκτη. Όλο και περισσότερες κατασκευάστριες εταιρίες δορυφορικών δεκτών, αγοράζουν τα δικαιώματα και εγκαθιστούν στους δέκτες τους υποστήριξη για το σύστημα USALS, αλλά υπάρχουν και κάποιες που το υποστηρίζουν χωρίς να έχουν το δικαίωμα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί κάποιες μελλοντικές αναβαθμίσεις firmware του USALS να μην συνεργάζονται με αυτούς τους δέκτες, αν η STAB που έχει και τα πνευματικά δικαιώματα του συστήματος, λάβει τα μέτρα της. Οι δέκτες και το μοτέρ που υποστηρίζουν το σύστημα έχουν σε εμφανές σημείο το λογότυπο της USALS. Στο web site http://www.usals.info μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα USALS.

Βίντεο εγκατάστασης μοτέρ USALS