Η πιο απλή εγκατάσταση δορυφορικού κατόπτρου είναι η εγκατάσταση ενός απλού κατόπτρου με ένα LNB, για την λήψη μίας τροχιακής θέσης. Όλες οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν τα βασικά βήματα της εγκατάστασης σταθερής κεραίας για λήψη μιας τροχιακής θέσης, που συνήθως στην Ελλάδα είναι οι δορυφόροι Hotbird 13ο E. Η εγκατάσταση μπορεί να γίνει στην ταράτσα ή στον εξωτερικό τοίχο ενός σπιτιού αρκεί να υπάρχει οπτική επαφή μεταξύ του κατόπτρου και της τροχιακής θέσης που βρίσκονται οι δορυφόροι.

Υλικά εγκατάστασης δορυφορικής κεραίας

Δορυφορικό κάτοπτρο       rawlbolt_x_4    lnb   Coaxial_Cable   visma_sat 

 • Δορυφορικό κάτοπτρο (με μία βάση συγκράτησης του κατόπτρου AZ/EL) κατάλληλης διάστασης για τον δορυφόρου που θέλουμε να έχουμε λήψη στην περιοχή που θα εγκαταστήσουμε την κεραία.
 • Βάση στήριξης κατόπτρου (ιστός) με τα κατάλληλα ούπα και στριφώνια No 12
 • Υγρή Σιλικόνη ή αντίστοιχο υλικό στεγανοποίησης για να στεγανοποιήσουμε τις τρύπες που ανοίξαμε για την βάση στήριξης.
 • LNB (ενισχυτής χαμηλού θορύβου, κυματοδηγός, πολωτής)
 • Αγωγός Μεταφοράς Σήματος 75Ω (ομοαξονικό καλώδιο)
 • Συνδετήρες (βύσματα) τύπου F για την σύνδεση του καλωδίου στην έξοδο του LNB και στην είσοδο του δέκτη.

Εργαλεία

electric_drill          Κλισιόμετρο    ring-spanner 

 • Ηλεκτρικό δράπανο για να τρυπήσουμε το έδαφος ή τον τοίχο που θα τοποθετήσουμε τον ιστό και τρυπάνι 12mm.
 • Κλισιόμετρο ή Αλφάδι για να ευθυγραμμίσουμε τον ιστό και μια Πυξίδα για να στρέψουμε σωστά το κάτοπτρο.
 • Κλειδιά, Πένσα και Κατσαβίδια για να συναρμολογήσουμε και να σφίξουμε το κάτοπτρο.
 • Ξυράφι για να τοποθετήσουμε τα βύσματα τύπου F στο ομοαξονικό καλώδιο.
 • Πεδιόμετρο (ή ένας προσυντονισμένος δορυφορικός δέκτης και μια τηλεόραση)

Βήματα

 • Με βάση την τροχιακή θέση του δορυφόρου που θέλουμε να κάνουμε λήψη και το γεωγραφικό πλάτος, και μήκος της θέσης που θα τοποθετηθεί η κεραία, βρίσκουμε το Azimuth, το Elevation και το Skew.
 • Ελέγχουμε αν υπάρχει οπτική επαφή μεταξύ του κατόπτρου της δορυφορικής κεραίας και της τροχιακής θέσης του δορυφόρου, από το σημείο που σκοπεύουμε να εγκαταστήσουμε το κάτοπτρο. Αν δεν υπάρχει αναζητούμε άλλο σημείο.

Οπτική επαφή μεταξύ δορυφορικού κατόπτρου και δορυφόρου

 • Εγκαθιστούμε την κατάλληλη βάση (ιστός) χρησιμοποιώντας στριφώνια στο έδαφος ή στον τοίχο. Ο ιστός πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο κάθετος με το έδαφος (90 μοίρες) έτσι ώστε αν στην συνέχεια αποφασίσουμε να μετατρέψουμε την δορυφορική κεραία από σταθερή σε κινητή, να μην χρειαστεί να μετακινηθεί ο ιστός ή να βγει για να διορθωθεί η κλίση του.Για την μέτρηση και διόρθωση της κλίσης του ιστού χρησιμοποιούμε ένα κλισιόμετρο (ή ένα αλφάδι).
 • Τοποθετούμε και βιδώνουμε την βάση συγκρατήσεως κατόπτρου, Azimuth-Elevation (AZ/EL), πάνω στο κάτοπτρο.

Συναρμολόγηση δορυφορικού πιάτου - κεραίας

 •  Τοποθετούμε την βάση AZ/EL μαζί με το κάτοπτρο πάνω στον ιστό (χωρίς να σφίξουμε τις βίδες περιστροφής της)

Δορυφορικό κάτοπτρο, βάση AZ/EL, ιστός

 • Από την βίδα ρύθμισης της ανύψωσης δίνουμε στο κάτοπτρο την ανύψωση (Elevation) που έχουμε υπολογίσει. Αν (απίθανο) δεν υπάρχουν ενδείξεις στην βάση χρησιμοποιούμε κλινόμετρο ή μοιρογνωμόνιο.

Ανύψωση δορυφορικού κατόπτρου

 • Με την βοήθεια της πυξίδας στρέφουμε το κάτοπτρο σύμφωνα με το Azimuth που έχουμε υπολογίσει.
 • Στρέφουμε το LNB (skew) όσο χρειάζεται για τον δορυφόρο που στοχεύουμε.

sat_az_tilt

 • Με την βοήθεια πεδιόμετρου (ή προσυντονισμένου δορυφορικού δέκτη και μιας ΤV) κάνουμε μικρορυθμίσεις στο Azimuth και Elevation του κατόπτρου και το Skew ώστε να πετύχουμε την μέγιστη λήψη.
 • Βιδώνουμε και σφίγγουμε όλες τις βίδες καλά.
 • Συνδέουμε με το ομοαξονικό καλώδιο την έξοδο του LNB στην είσοδο (LNB IN) του δορυφορικού δέκτη. Το ομοαξονικό καλώδιο πρέπει να είναι καλώδιο 75 Ωhm με πολύ καλές προδιαγραφές. Οι απώλειες του πρέπει να κυμαίνονται από 12-18 dB για 100 m στο 1 Ghz.
 • Συντονίζουμε τον δορυφορικό δέκτη αφού τον έχουμε συνδέσει ήδη στην τηλεόραση. (Ο δορυφορικός δέκτης έχει συνήθως ρυθμιζόμενη έξοδο RF και εξόδους SCART για σύνδεση με τηλεόραση και video).

  Παράδειγμα εγκατάστασης δορυφορικής κεραίας για την περιοχή της Αθήνας

  Το 90% των εγκαταστάσεων στην Αθήνα αφορά λήψη με σταθερό κάτοπτρο του συμπλέγματος δορυφόρων Hotbird 13ο E. Για τις συντεταγμένες της Αθήνας (γεωγραφικό μήκος 23,70ο και πλάτος 37,98ο) και για την λήψη του Hotbird που βρίσκεται στις 13ο ανατολικά έχουμε:

  Azimuth 193,87ο, Elevation 44,58ο και Skew 13,38ο.

  Για την λήψη του Hotbird στην Αθήνα αρκεί ένα κάτοπτρο offset 60 cm αλλά προτείνεται ένα μεγαλύτερο αν υπάρχει χώρος. (Ένα κάτοπτρο 120 cm είναι υπεραρκετό για την λήψη του 90% των δεσμών του Hotbird). Αφού έχουμε βεβαιωθεί πως υπάρχει οπτική επαφή μεταξύ κατόπτρου και της τροχιακής θέσης 13ο east εγκαθιστούμε τον ιστό και τοποθετούμε σε αυτόν την βάση μαζί με το κάτοπτρο. Ανυψώνουμε το κάτοπτρο 44,58ο, το περιστρέφουμε στις 193.87ο και περιστρέφουμε το δεξιόστροφα LNB 13.38ο. Με τη χρήση του οργάνου μέτρησης που διαθέτουμε προχωράμε στις μικρομετρικές ρυθμίσεις. Τέλος σφίγγουμε όλες τις βίδες και συνδέουμε την έξοδο του LNB με το ομοαξονικό καλώδιο στην είσοδο για LNB του δορυφορικού δέκτη.

  LNB 8 maxi quadΑν εγκατάσταση της δορυφορικής κεραίας σταθερής λήψης προορίζεται για λήψη σε πολλούς δέκτες (περισσότερους του ενός και έως 8) απλά χρησιμοποιούμε ένα LNB με πολλές εξόδους. Στην αγορά υπάρχουν LNB (έκτος του μονού) με δύο με τέσσερις και με οχτώ εξόδους, δηλαδή για έως οχτώ διαφορετικούς δέκτες. Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιήσουμε ένα LNB με πολλές εξόδους θα πρέπει να συνδέσουμε την κάθε έξοδο του LNB μέσω καλωδίου σε κάθε δέκτη. Αν οι δορυφορικοί δέκτες που θέλουμε να συνδέσουμε με τον κάτοπτρο είναι περισσότεροι από 8 τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια άλλη συνδεσμολογία που κάνει χρήση πολυδιακοπτών.