Ένα δορυφορικό κάτοπτρο για λήψη από ένα δορυφόρο, είναι τεχνικά η σωστή λύση, αφού το κάτοπτρο που θα εγκατασταθεί θα βελτιστοποιηθεί ειδικά για τον συγκεκριμένο δορυφόρο. Για να έχουμε λήψη από πολλούς δορυφόρους, ιδανικά χρειαζόμαστε και πολλά κάτοπτρα που θα γεμίσουν τον χώρο. Την λύση (όταν μιλάμε για εγκατάσταση σταθερού συστήματος λήψης) την δίνουν τα παράκεντρα LNB και οι διακόπτες DiSEqC.

diseqc_4-in-1lnb_vasi_3Σε περίπτωση που κοντά στον δορυφόρο που έχουμε επιλέξει (±6 μοίρες) υπάρχει κάποιος άλλος που μας ενδιαφέρει η λήψη του, μπορούμε να προχωρήσουμε στην τοποθέτηση ενός (ή και περισσότερων) παράκεντρων LNB. (Στην Ελλάδα είναι πολύ συνηθισμένη η λήψη με ένα παράκεντρο LNB των δορυφόρων HotBird 13o E και Astra 19.2ο E σε κεραίες τύπου offset) Βέβαια η λήψη από το παράκεντρο LNB θα έχει μειωμένη απόδοση σε σχέση με το κεντραρισμένο αφού εκμεταλλεύεται ένα κομμάτι μόνο και όχι ολόκληρη την επιφάνεια του κατόπτρου.

Οι απώλειες στα παράκεντρα LNB είναι συνήθως της τάξης των 0,2 - 0,6 db για μία απόσταση από 3 έως 6 μοίρες. Στην αγορά κυκλοφορούν ειδικές βάσεις που προσαρμόζονται στον βραχίονα συγκράτησης του LNB για κάποια συγκεκριμένα κάτοπτρα, άλλα και βάσεις που μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε κάτοπτρο αφού αυτές στηρίζονται στο αρχικό, βασικό LNB. Σε αυτές τις βάσεις μπορούν να τοποθετηθούν δύο και περισσότερα LNB. Τα LNB που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να έχουν διαστάσεις κατάλληλες ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν χωρίς να επηρεάζουν τα διπλανά τους δηλαδή να είναι λεπτά.

Όλα τα LNB συνδέονται αρχικά στις εισόδους ενός διακόπτη DiSEqC και από την έξοδο του διακόπτη ένα καλώδιο συνδέετε με τον δέκτη. Ο δέκτης ρυθμίζεται κατάλληλα ώστε να επιλέγει μέσω εντολών DiSEqC από πιο LNB θα κάνει κάθε φορά λήψη. Υπάρχουν DiSEqC με δύο εισόδους με τέσσερις και με οχτώ για λήψη έως και οχτώ διαφορετικών δορυφόρων. Σε ένα απλό offset κάτοπτρο βέβαια είναι δυνατή η λήψη έως 3 δορυφόρων με παράκεντρα LNB αφού οι απώλειες των παράκεντρων LNB είναι της τάξης των 0,2 - 0,6 db σε απόσταση από 3 έως 6 μοίρες αλλά όταν η απόσταση είναι πάνω από 10 μοίρες, οι απώλειες εκτοξεύονται στα 10 db.

Άλλα δορυφορικά κάτοπτρα, πολλαπλής λήψης (multifocus) έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την εγκατάσταση πολλών LNB (έως και 16) που με κατάλληλες συνδεσμολογίες DiSEqC μπορούν να κάνουν λήψη πολλών δορυφόρων χωρίς να κινούνται ενώ οι απώλειες των LNB σε αυτά είναι χαμηλότερες από ότι σε ένα απλό κάτοπτρο. Για αυτή την περίπτωση διαβάστε το άρθρο "Σταθερή κεραία με λήψη από 2 έως 16 διαφορετικούς δορυφόρους σε 1 έως 8 δέκτες".

Αν θέλουμε να έχουμε λήψη από όλους τους ορατούς δορυφόρους θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάτοπτρο που κινείται με μοτέρ.

Κυκλοφορούν επίσης και LNB «διπλά» ή και «τριπλά» με ενσωματωμένο diseqc και απόσταση μεταξύ των χοανών τους κατάλληλα ρυθμισμένη για την λήψη κοντινών δορυφόρων.

Η εγκατάσταση της δορυφορικής κεραίας

Για την εγκατάσταση μιας δορυφορικής κεραίας σταθερής λήψης, από διαφορετικούς δορυφόρους σε ένα δέκτη, ισχύει ότι και στην περίπτωση τοποθέτησης μιας σταθερής κεραίας. Δηλαδή, αποφασίζουμε από ποιο δορυφόρο θέλουμε να έχουμε λήψη και προχωράμε στην τοποθέτηση του κατάλληλου κατόπτρου.

dual_lnbΑφού στοχεύσουμε τον βασικό δορυφόρο, τοποθετούμε το παράκεντρο LNB και του δίνουμε την κλίση (skew) για τον επιπλέον δορυφόρου που θα στοχεύσει (για να ρυθμίσουμε έτσι την πόλωση του). Το μετατοπίζουμε πάνω στον άξονα μέχρι να κεντράρει τον δορυφόρο, και το βιδώνουμε όταν μας δώσει το μέγιστο σήμα στο όργανο μέτρησης που διαθέτουμε.

 

lnb_parakentraΠρέπει να θυμάστε πως το παράκεντρο LNB τοποθετείται αντίστροφα από την θέση του δορυφόρου π.χ. ενώ στον ορίζοντα ο Astra 19,2 E είναι αριστερότερα του Hotbird 13 E το παράκεντρο LNB για τον Astra 19,2 E θα πρέπει να τοποθετηθεί δεξιότερα όπως βλέπουμε το κάτοπτρο από πίσω. Επίσης θα πρέπει να σηκώσετε λίγο το παράκεντρο LNB αν βρίσκεται δεξιά ή να το χαμηλώσετε αν βρίσκεται αριστερά σε σχέση με το κεντραρισμένο κοιτώντας τα από πίσω. Ο λόγος είναι καλύτερη στόχευση της τροχιακής θέσης. (Η τροχιά δεν είναι μια ευθεία αλλά μια καμπύλη, οπότε και τα LNB δεν μπορεί να είναι παράλληλα με το έδαφος)

Αν έχουμε από την αρχή αποφασίσει την εγκατάσταση παράκεντρων LNB στο κάτοπτρο καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε κεραία μεγαλύτερων διαστάσεων από την προτεινόμενη και μπορούμε να την κεντράρουμε στον πιο ασθενή δορυφόρο και να στοχεύσουμε με το παράκεντρο τον ισχυρότερο. Επίσης αν θέλουμε να βελτιώσουμε την λήψη στο παράκεντρο LNB μπορούμε να μετακινήσουμε ελάχιστα όλο το κάτοπτρο από την βάση του έχοντας έτσι ουσιαστικά και τα δύο LNB παράκεντρα. Τέλος τα LNB συνδέονται με ομοαξονικό καλώδιο σε ένα διακόπτη DiSEqC και από εκεί στον δορυφορικό δέκτη. Από το μενού του δέκτη κάνουμε τις κατάλληλες ρυθμίσεις για την χρήση DiSEqC και στην συνέχεια κάνουμε ανίχνευση για κανάλια.

Σε όλες τις περιπτώσεις παράκεντρων LNB μπορούμε αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε από διπλά LNB έως και οχταπλά LNB πολλαπλασιάζοντας έτσι τον αριθμό των δεκτών που μπορούμε να τροφοδοτήσουμε με δορυφορικό σήμα. Φυσικά ο κάθε δέκτης θα συνδέετε με διαφορετικό ομοαξονικό καλώδιο με τον εκάστοτε διακόπτη DiSEqC. Ένας περιορισμός που πιθανόν να προκύψει έχει σχέση με την διάσταση των LNB με πολλές εξόδους που λόγω κατασκευής τους (ιδιαίτερα στα οχταπλά) συνήθως έχουν όγκο που δεν τους δίνουν την δυνατότητα να τοποθετηθούν για λήψη σε πολύ κοντινούς τροχιακά δορυφόρους.