Συνδεδεμένος από τη μία πλευρά με την τηλεόραση μας και από την άλλη με το σύστημα λήψης, δηλαδή στο δορυφορικό κάτοπτρο, ο δορυφορικός δέκτης είναι το κέντρο ελέγχου, η καρδιά του συστήματος λήψης. Μεταξύ άλλων έχει την ευθύνη να στείλει όλες τις εντολές του χρήστη στον κατάλληλο αποδέκτη. Έτσι, αν ο χρήστης επιλέξει κάποιο κανάλι, ο δέκτης θα στείλει σήμα στον επιλογέα πόλωσης του LNB για να λειτουργεί στην πόλωση του συγκεκριμένου καναλιού. Αν ο χρήστης διαλέξει ένα κανάλι σε υψηλή συχνότητα, πάλι ο δέκτης έχει την ευθύνη να στείλει σήμα στο μεταβλητό ταλαντωτή να αλλάξει μπάντα κ.λπ.

Σε συστήματα με πολλά LΝΒ, ο δορυφορικός δέκτης στέλνοντας κατάλληλα σήματα διαλέγει από ποιο LΝΒ θα λάβει σήμα ανάλογα πάντα με τις επιθυμίες του τηλεθεατή, που στην πράξη το μόνο που κάνει είναι να διαλέγει ποιο κανάλι θα παρακολουθήσει. Τα υπόλοιπα είναι έργο του δέκτη, ο οποίος για κάθε κανάλι έχει αποθηκεύσει στη μνήμη του μια σειρά από παραμέτρους όπως τη συχνότητα, την πολικότητα, το LΝΒ λήψης (όταν είναι περισσότερα από ένα), τη τροχιακή θέση του δορυφορικού κατόπτρου (όταν είναι κινητό) αλλά και άλλες που έχουν να κάνουν με τον ήχο της εκπομπής.

Η επικοινωνία δορυφορικού δέκτη και συστήματος λήψης γίνεται με ένα ομοαξονικό καλώδιο και, σε αντίθεση με την τηλεόραση και την επίγεια κεραία, εδώ η επικοινωνία είναι αμφίδρομη. Ο δορυφορικός δέκτης όχι μόνο δέχεται σήμα από το LΝΒ, αλλά στέλνει και μια σειρά από τόνους με τους οποίους ελέγχει το σύστημα λήψης. Κυριότερος είναι ο τόνος των 22 ΚΗz με τη βοήθεια του οποίου γίνεται και η αλλαγή μπάντας σε μεταβλητό τοπικό ταλαντωτή σε Universal LΝΒ. Η Eutelsat έχει εξελίξει το πρωτόκολλο DiSEqC, ένα σύστημα που κάνει ευρεία χρήση αυτού του τόνου από και προς το δέκτη, για τον έλεγχο και το χειρισμό κάθε μονάδας στο σύστημα λήψης. Σε μεγάλα κινητά συστήματα, που χρειάζονται και τροφοδοσία με ρεύμα για το μοτέρ που κινεί το κάτοπτρο, δεν αρκεί βέβαια το ομοαξονικό και χρειάζονται επιπλέον καλώδια.

Τα τεχνικά στοιχεία σε ένα δορυφορικό δέκτη πρέπει να εξασφαλίζουν: ευρύ φάσμα συχνοτήτων συντονισμού, αρκετές θέσεις μνήμης και χαμηλό κατώφλι θορύβου.