Τεχνολογία & Επικοινωνίες

Δορυφορικοί Δέκτες

Αφού έχουμε λάβει το δορυφορικό σήμα, το έχουμε μετατρέψει στη σωστή συχνότητα και έχουμε επιλέξει και τη σωστή πολικότητα, πρωταγωνιστικό ρόλο αναλαμβάνει ο δορυφορικός δέκτης, η τελευταία βαθμίδα ενός συστήματος δορυφορικής λήψης.

satellite system

Συνδεδεμένος από τη μία πλευρά με την τηλεόραση μας και από την άλλη με το σύστημα λήψης, δηλαδή στο δορυφορικό κάτοπτρο, ο δορυφορικός δέκτης είναι το κέντρο ελέγχου, η καρδιά του συστήματος λήψης. Μεταξύ άλλων έχει την ευθύνη να στείλει όλες τις εντολές του χρήστη στον κατάλληλο αποδέκτη. Έτσι, αν ο χρήστης επιλέξει κάποιο κανάλι, ο δέκτης θα στείλει σήμα στον επιλογέα πόλωσης του LNB για να λειτουργεί στην πόλωση του συγκεκριμένου καναλιού. Αν ο χρήστης διαλέξει ένα κανάλι σε υψηλή συχνότητα, πάλι ο δέκτης έχει την ευθύνη να στείλει σήμα στο μεταβλητό ταλαντωτή να αλλάξει μπάντα κ.λπ.

usals logo

Η τεχνική προσπάθεια της STAB, στράφηκε στην επίλυση προβλημάτων που αφορούσαν την εγκατάσταση συστημάτων βασισμένων στο DiSEqC™ 1.2. Το τελευταίο απαιτούσε πολλές ρυθμίσεις για να καταφέρει να δώσει τις βέλτιστες λήψεις (σωστή ρύθμιση του Νότου, χειροκίνnτη αναζήτηση των δορυφόρων, ρύθμιση των ορίων κίνησης του μοτέρ κ.τ.λ.). Έτσι, το 1999 η STAB παρουσίασε τη λύση USALS (Universal Satellite Automatic Location System) που είναι ένα σύστημα υπολογισμού, που επιτρέπει τον αυτόματο προσδιορισμό της θέσης ενός δορυφόρου σε τροχιά, με προσέγγιση 0.1°.

diseqc logo

Το DiSEqC™ (Digital Satellite Equipment Control) είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας δορυφορικού δέκτη - δορυφορικής κεραίας.

Η ιδέα του DiSEqC™ είναι να χρησιμοποιηθεί το ομοαξωνικό καλώδιο της καθόδου από το κάτοπτρο, για να μεταφερθούν εντολές από το δορυφορικό δέκτη αρχικά στα LNB και αργότερα (με τις νέες εκδόσεις του πρωτοκόλλου) και σε κατάλληλο μοτέρ που θα κινεί το δορυφορικό κάτοπτρο στο τροχιακό τόξο δορυφορικής λήψης.

Ο ιστότοπος satspot.gr χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία περιήγησης.