Δομημένη καλωδίωση ονομάζεται η συνδεσμολογία με κατάλληλα καλώδια και υλικά (πρίζες, switch, hub, κ.λπ.) που εξυπηρετεί την μετάδοση voice (φωνής) και data (δεδομένων) σε ένα χώρο. Δηλαδή καλύπτει τις ανάγκες επικοινωνίας με τηλεφωνικές συσκευές, την δικτύωση ηλεκτρονικών υπολογιστών,και άλλες εφαρμογές που απαιτούν σύνδεσεις δυκτίου σε ένα χώρο.

Μια εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης κάνει χρήση τυποποιημένων υλικών σύμφωνα με συγκεκριμένα πρότυπα. Μια δομημένη καλωδίωση στο παρελθόν εξυπηρετούσε την μετάδοση κυρίως voice και data αλλά τα τελευταία χρόνια μπορεί να εξυπηρετήσει πολύ περισσότερες εφαρμογές. Έτσι ένα σύστημα δομημένης καλωδίωσης μπορεί να εξυπηρετήσει:

 • Voice (Μεταφορά φωνής - Τηλέφωνο - τηλεφωνικό κέντρο)
 • Data (Μεταφορά δεδομένων - Δίκτυο Η/Υ - Ιντερνέτ)
 • Security (Σύστημα ασφαλείας, έλεγχου πρόσβασης, κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης)
 • TV (Μεταφορά εικόνας μέσω διαδικτύου)
 • Control (Σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, εξαερισμού και εξοικονόμησης ενέργειας)
 • Fire-Safety (Πυρασφάλεια – Πυρανίχνευση)

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει σωστός σχεδιασμός και πρόβλεψη για τις καλωδιώσεις σε ένα κτήριο ώστε να γίνει η εγκατάσταση των καλωδίων σε ένα μόνο στάδιο της κατασκευής προβλέποντας και μελλοντικές χρήσεις για την αποφυγή μπαλωμάτων στο μέλλον που εκτός του ότι αυξάνουν το κόστος οδηγούν συνήθως και σε λύσεις που δεν μας εξυπηρετούν απόλυτα. Με τον σωστό σχεδιασμό ενός συστήματος δομημένης καλωδίωσης πετυχαίνουμε οικονομία, απλοποίηση της εγκατάστασης, πρόβλεψη μελλοντικών επεκτάσεων και χρήση κοινών προδιαγραφών για όλη την καλωδίωση και τον εξοπλισμό. Το δίκτυο θα πρέπει να σχεδιαστεί σωστά και να γίνει χρήση υλικών υψηλής ποιότητας για να είναι ασφαλές λειτουργικό και επισκέψιμο.

Τα υλικά (καλώδια και πρίζες) που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα δομημένης καλωδίωσης είναι πιστοποιημένα και ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες:

 • CAT 1: Δεν έχει δοθεί κανένα κριτήριο απόδοσης
 • CAT 2: Επιτρέπει την διέλευση σημάτων με συχνότητες έως και 1 MHz (τηλεφωνικά σήματα)
 • CAT 3: Επιτρέπει την διέλευση σημάτων με συχνότητες έως και 16 MHz (τηλεφωνικά σήματα 10Base-T)
 • CAT 4: Token Ring 16Mbps
 • CAT5: Επιτρέπει την διέλευση σημάτων με συχνότητες έως και 100MHz (τηλεφωνικά σήματα και σήματα Η/Υ για δίκτυα 100Mbps 100Base-TX (Fast Ethernet))
 • CAT 5e: Χρησιμοποιείται για δίκτυα Η/Υ τεχνολογίας Gigabit Ethernet 1000Base-T
 • CAT 6: Χρησιμοποιείται για δίκτυα Η/Υ τεχνολογίας Gigabit Ethernet Full Dupplex κ.α.
 • CAT 7: Σε πειραματικό στάδιο.

Οι δομημένες καλωδιώσεις πλέον γίνονται σε πρότυπα CAT5e και CAT6.Τα καλώδια UTP που χρησιμοποιούνται στις δομημένες καλωδιώσεις επιτυγχάνουν τις μέγιστες ταχύτητες όταν έχουν μήκος από σημείο σε σημείο έως 100 μέτρα. Οι οπτικές ίνες μπορούν να έχουν μήκος από σημείο σε σημείο μερικές δεκάδες χιλιόμετρα.