Τεχνολογία & Επικοινωνίες

Τοπικά Δίκτυα (LAN - Intranet)

Τοπικό Δίκτυο (LAN ή Intranet)  ονομάζεται η κατάσταση όπου έχουμε δύο ή παραπάνω ηλεκτρονικούς υπολογιστές (ή άλλου τύπου συσκευές) συνδεδεμένους μεταξύ τους με καλώδια ή ασύρματα (π.χ. WiFi) ή και με τους δύο τρόπους (άλλοι υπολογιστές με καλώδιο και άλλοι ασύρματα).

rj45 panel

Δομημένη καλωδίωση ονομάζεται η συνδεσμολογία με κατάλληλα καλώδια και υλικά (πρίζες, switch, hub, κ.λπ.) που εξυπηρετεί την μετάδοση voice (φωνής) και data (δεδομένων) σε ένα χώρο. Δηλαδή καλύπτει τις ανάγκες επικοινωνίας με τηλεφωνικές συσκευές, την δικτύωση ηλεκτρονικών υπολογιστών,και άλλες εφαρμογές που απαιτούν σύνδεσεις δυκτίου σε ένα χώρο.

Ο ιστότοπος satspot.gr χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία περιήγησης.