Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την δορυφορική λήψη είναι: η διάμετρος, ο τύπος και η απολαβή του δορυφορικού κατόπτρου, η εγκατάσταση του, το LNB, το ομοαξονικό καλώδιο, οι καιρικές συνθήκες, εξωτερικές αιτίες, ο ίδιος ο δορυφορικός δέκτης και τα ίδια τα δορυφορικά κανάλια.

Η διάμετρος, ο τύπος και η απολαβή του δορυφορικού κατόπτρου

Δύο δορυφορικά κάτοπτρα με ίδια διάσταση δεν αποδίδουν το ίδιο. Οι απολαβές του κάθε κατόπτρου έχουν να κάνουν και με τον τύπο και το υλικό και την ποιότητα κατασκευής του. Ένα δορυφορικό πιάτο χτυπημένο ή με ανωμαλίες, ένα διαιρούμενο ή διάτρητο έχει μικρότερη απολαβή από ένα ίδιας διάστασης και τύπου καθαρό κάτοπτρο.

Η εγκατάσταση του δορυφορικού κατόπτρου

Η τέλεια σκόπευση του δορυφόρου έχει σαν αποτέλεσμα την μέγιστη απολαβή που μπορεί να δώσει το κάτοπτρο. Σε εγκατάσταση κινητού κατόπτρου σημαντική είναι η ρύθμιση του (τροχιακού) τόξου που κινείται.

Το LNB του δορυφορικού κατόπτρου

Χρειάζεται σωστή τοποθέτηση LNB χαμηλού θορύβου. Ωστόσο πολλές φόρες ίδια ακριβώς LNB μπορεί να έχουν διαφορετικό βαθμό θορύβου, ενίσχυσης και διαχωρισμό πόλωσης σε διαφορετικές συχνότητες.

Το ομοαξονικό καλώδιο που μεταφέρει το δορυφορικό σήμα από το LNB στην δορυφορικό δέκτη.

Σε αποστάσεις μεγαλύτερες από 30 m ένα κακής ποιότητας καλώδιο πιθανότατα να εμφανίσει απώλειες στις υψηλές συχνότητες. Επίσης ό,τι παρεμβάλλεται στο καλώδιο θα εισάγει θόρυβο και απώλειες.

Οι καιρικές συνθήκες της χρονικής στιγμής και περιόδου

Ο καιρός παίζει σημαντικό ρόλο στην διάδοση του δορυφορικού σήματος. Οι καλύτερες λήψεις εμφανίζονται τις ψυχρές μέρες με καθαρό ουρανό και οι χειρότερες, όταν υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες ή έντονη βροχόπτωση.

Εξωτερικές αιτίες

Ο θόρυβος εδάφους, οι κοσμικές ακτινοβολίες, οι ισημερίες και οι παρεμβολές από επίγειες μεταδόσεις επηρεάζουν αρνητικά το επίπεδο λήψης δορυφορικών σημάτων από το κάτοπτρο.

Ο ίδιος ο δορυφορικός δέκτης

Όλα τα tuner στους δορυφορικούς δέκτες δεν έχουν την ίδια ευαισθησία. Έτσι άλλοι κλειδώνουν ευκολότερα και άλλοι δυσκολότερα σε «δύσκολες συχνότητες» στην ίδια δορυφορική εγκατάσταση, και έτσι κάποιος θα «κατεβάσει» περισσότερα κανάλια και κάποιος λιγότερα.

Τα ίδια τα δορυφορικά κανάλια

Τα κανάλια που εκπέμπονται από την ιδία δέσμη του δορυφόρου δεν είναι όλα το ίδιο εύκολα στην λήψη. Πιο εύκολη είναι η λήψη καναλιών MCPC από τα SCPC κανάλια με ίδια ισχύ, ενώ κάποιοι δορυφορικοί δέκτες δυσκολεύονται ακόμα και να κλειδώσουν στα χαμηλά Symbol Rate των SCPC καναλιών. Τα κανάλια με μικρότερο FEC επίσης είναι πιο εύκολα στην λήψη από αυτά με μεγαλύτερο.