Το όνομα RCA προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Radio Corporation of America.

Μια υποδοχή RCA, (αναφέρεται επίσης και σαν υποδοχή phono ή Cinch) είναι ένας τύπος σύνδεσης που χρησιμοποιείται συνήθως στις εξόδους - εισόδους ήχου και εικόνας στις καταναλωτικές συσκευές της αγοράς. Οι συνδέσεις με βύσματα RCA άρχισαν να αντικαθιστούν τις παλαιότερες υποδοχές ήχου που χρησιμοποιούνταν στα συστήματα ήχου στην δεκαετία του 1970 όταν τα κασετόφωνα έγιναν δημοφιλή.

Τα καλώδια RCA στην πιο συνηθισμένη τους μορφή, έχουν ένα πρότυπο βύσμα (αρσενικό RCA) σε κάθε άκρο, που αποτελείται από ένα κεντρικό αρσενικό βύσμα, που περιβάλλεται από ένα δακτύλιο. Ο δακτύλιος έχει κενά διαστήματα για λόγους ευελιξίας. Στις συσκευές υπάρχει ένα αντίστοιχο (θηλυκό) RCA με μία κεντρική τρύπα και ένα δακτύλιο γύρω της. Ο δακτύλιος του θηλυκού RCA έχει ελαφρά μικρότερη διάμετρο από την δακτύλιο του αρσενικού και η τρύπα του είναι ελαφρά μεγαλύτερη. Με αυτό τον τρόπο το αρσενικό εισέρχεται στο θηλυκό δημιουργώντας μια σφικτή σύνδεση.

Η περιοχή ανάμεσα στον εξωτερικό δακτύλιο και της τρύπας (ή του βύσματος αν πρόκειται για το αρσενικό RCA) είναι συνήθως γεμάτη με πλαστικό. Το χρώμα αυτού του πλαστικού στα RCA είναι αυτό που κωδικοποιεί το είδος της εισόδου στις συσκευές. Έτσι το...

  • κίτρινο: είναι για composite video
  • κόκκινο: για το δεξί κανάλι (R) του στερεοφωνικού ήχου
  • λευκό ή μαύρο: για το αριστερό κανάλι (L) του στερεοφωνικού ήχου

Αυτό το τρίο (ή ζεύγος) των υποδοχών μπορούν να βρεθούν στο πίσω μέρος του σχεδόν όλων των συσκευών ήχου και εικόνας. Για λόγους ευκολίας και τα βύσματα στα καλώδια RCA είναι χρωματισμένα αντίστοιχα.

Όπως συμβαίνει με άλλα βύσματα το RCA έχει εγκριθεί και για επιπλέον χρήσεις από ότι αρχικά προβλεπόταν. Έτσι έχει χρήση σαν υποδοχή τροφοδοσίας και σαν υποδοχή ήχου σε μεγάφωνο. Η χρήση του σαν ένα βύσμα για σύνθετο σήμα βίντεο (composite video) είναι εξαιρετικά κοινή, αλλά παρέχει κακής ποιότητας αντίσταση σε αντίθεση με το component video που επίσης μεταφέρεται αλλά με χρήση τριών RCA που έχουν χρώματα πράσινο, μπλέ και κόκκινο. Οι υποδοχές RCA χρησιμοποιούνται επίσης ευρέως για τη μεταφορά SPDIF (διαμορφωμένος ψηφιακός ήχος), με υποδοχή χρώματος πορτοκαλί ώστε να διακρίνονται από τα αναλογικά σήματα.

Μειονεκτήματα του RCA

Ένα μειονέκτημα των συνδέσεων με βύσματα RCA είναι πως κάθε πληροφορία - σήμα χρειάζεται δικό της καλώδιο. Έτσι π.χ. για την σύνδεση ενός κασετόφωνου χρειάζονται τέσσερα καλώδια RCA, δύο για την εγγραφή στερεοφωνικού ήχου και άλλα δύο για την αναπαραγωγή του ήχου. Σε περιπτώσεις σύνδεσης εικόνας για μεταφορά component video χρειάζονται τρία καλώδια RCA και άλλα δύο για την μεταφορά του ήχου. Με αυτό τον τρόπο όταν υπάρχουν πολλές συνδέσεις που πρέπει να γίνουν σε ένα σύστημα η οργάνωση των καλωδίων συχνά καταλήγει σε καλώδια ανακατωμένα σαν μακαρόνια. Γι αυτό τον λόγο έγιναν πολλές προσπάθειες από τους κατασκευαστές συσκευών ήχου και εικόνας να χρησιμοποιούν άλλες συνδυασμένες συνδέσεις τόσο στον ήχο και την εικόνα αλλά καμία από αυτές δεν έγινε ποτέ κοινά αποδεκτή. Ωστόσο, η υποδοχή SCART έγινε με μεγάλη επιτυχία κοινά αποδεκτή στην Ευρώπη για την μεταφορά component video αντικαθιστώντας σε πολλές περιπτώσεις τα βύσματα RCA.

* Η λέξη «phono» αποτελεί συντομογραφία της λέξης phonograph (φωνογράφος), αφού αυτή η υποδοχή ήταν αρχικά χρησιμοποιείτο αποκλειστικά για την σύνδεση της εξόδου ήχου ενός φωνογράφου στην είσοδό κάποιου ενισχυτή.