Το component video είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για την μετάδοση εικόνας σε αναλογική μορφή. Επιτυγχάνει καλύτερη απόδοση στην ποιότητα εικόνας σε σύγκριση με το composite video και το S-Video. Η εικόνα μεταφέρεται με τρία διαφορετικά σήματα από τρία ομοαξονικά καλώδια. Μια σύνδεση component μεταφέρει μόνο σήματα εικόνας και όχι ήχου.

Το component video (όπως και το composite video και το S-Video) μεταφέρει την εικόνα αναλογικά, αλλά σε τρία διαφορετικά σήματα χρησιμοποιώντας τρία διαφορετικά καλώδια, διατηρώντας έτσι καλύτερα τα στοιχεία της εικόνας στην αρχική της μορφή από ότι τα άλλα αναλογικά σήματα. Τα στοιχεία του είναι το Υ που μεταφέρει πληροφορίες για την φωτεινότητα και την αντίθεση της εικόνας, το Pr ή Cr που μεταφέρει τις πληροφορίες για το κόκκινο και το Pb ή Cb το μπλε χρώμα. Οι πληροφορίες για το πράσινο χρώμα προκύπτουν από μια αφαιρετική διαδικασία ανάγνωσης των τριών σημάτων. Η διεπαφή του component video ονομάζεται άλλοτε Y Pr Pb ή Y Cr Cb. Υπάρχει μια παρεξήγηση ανάμεσα στα ονόματα των επαφών Y Pr Pb και Y Cr Cb, με ορισμένους να θεωρούν την τελευταία ψηφιακή, και τη πρώτη αναλογική. Στην πραγματικότητα και οι δύο ονομασίες σημαίνουν το ίδιο πράγμα στον εξοπλισμό των καταναλωτικών συσκευών, δηλαδή και οι δύο είναι αναλογικές. Υπάρχει ένας τύπος Y Cr Cb που είναι ψηφιακός αλλά δεν χρησιμοποιείται σε προϊόντα που απευθύνονται στο καταναλωτικό επίπεδο.

Ενώ τα απλά τηλεοπτικά σήματα και οι κασέτες βίντεο VHS κωδικοποιούν την εικόνα κάνοντας χρήση του χαμηλότερης ποιότητας composite βίντεο, τα DVD players χρησιμοποιούν για την κωδικοποίηση της εικόνας component βίντεο. Έτσι ένα DVD player με component εξόδους εικόνας, συνδεδεμένο σε μια τηλεόραση με component εισόδους βίντεο, θα παρέχει εικόνα πολύ καλύτερη από μια σύνδεση composite video μεταξύ των συσκευών. Η ποιότητα της εικόνας του component βίντεο είναι επίσης ένα σκαλί παραπάνω από αυτή του S-Video, αφού στο component η βίντεο συνιστώσα του χρησιμοποιεί μια τεχνολογία, που μπορεί να μεταφέρει το βίντεο σε διαφορετικούς ρυθμούς σε τηλεοράσεις progressive-scan (προοδευτική σάρωση) ή interlaced. Το component βίντεο μπορεί να μεταφέρει σήματα 480i, 480p, 576i, 576p, 720p και 1080i, και οι τηλεοράσεις υψηλής ευκρίνειας υποστηρίζουν τη χρήση του.

Τα καλώδια component βίντεο είναι διαθέσιμα σε διάφορες συνθέσεις. Και τα τρία καλώδια μπορεί να είναι τοποθετημένα σε ενιαίο περίβλημα ή μπορεί να είναι τρία καλώδια κολλημένα εξωτερικά ή να είναι τρία μονά ομοαξονικά καλώδια. Στις άκρες τους τα βύσματα είναι συνήθως τύπου RCA (ή άλλο είδος ομοαξονικού βύσματος) σε χρώματα πράσινο, κόκκινο και μπλε. Αν τα καλώδια είναι τρία χωριστά θα πρέπει να είναι του ίδιου τύπου και ίδιου μήκους. Τα καλύτερης ποιότητας καλώδια, τα θωρακισμένα ή τα μεγάλου μήκους αυξάνουν το κόστος των καλωδίων μεταφοράς component video. Τα τρία σήματα του component βίντεο μπορούν να μεταφερθούν και με SCART.

Βύσματα component video

D-Terminal σε Ιαπωνικής κατασκευής συστήματα εικόνας
BNC σε επαγγελματικά συστήματα σε χρώματα κόκκινο, πράσινο και μπλε
RCA σε συστήματα ευρείας κατανάλωσης σε χρώματα κόκκινο, πράσινο και μπλε
SCART σε συστήματα Ευρωπαϊκής προέλευσης
VIVO* σε κάρτες γραφικών ηλεκτρονικών υπολογιστών

*VIVO: (Video In Video Out) 9 pin mini-DIN που ονομάζονται TV Out σε κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών. Συνήθως περιλαμβάνουν ένα προσαρμογέα με εξόδους component RCA, composite RCA και S-Video mini DIN

Green (Y), Red (Pr), Blue (Pb): Τα χρώματα των βυσμάτων του component video του έδωσαν και το όνομα Y Pr Pb

Περισσότερες Πληροφορίες

Συνήθως υπάρχει σύγχυση μεταξύ του component και του composite βίντεο επειδή οι δυο αυτές λέξεις μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Επίσης τα βύσματα που χρησιμοποιούν και τα δύο αυτά σήματα είναι συνήθως RCA.

Σε κάποιες περιπτώσεις μια σύνδεση component μπορεί να μην έχει την αναμενόμενη ποιότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να γίνει έλεγχος στο το μενού των μηχανημάτων αν κάνουν χρήση του σήματος component και θα πρέπει να γίνεται χειροκίνητη ρύθμιση όταν πρέπει, πράγμα όχι σπάνιο. Η δυνατότητα progressive scan συνήθως δεν ενεργοποιείται αυτόματα ακόμα και αν στο μενού έχει επιλεγεί σαν έξοδος βίντεο component.

Component βίντεο είναι ένα σήμα βίντεο διαχωρισμένο σε δύο ή περισσότερα σήματα μεταφοράς. (Ένας τρόπος για να διατηρηθεί η σαφήνεια του σήματος βίντεο, είναι ο διαχωρισμός των συστατικών του, έτσι ώστε αυτά να μην παρεμβάλλονται μεταξύ τους.) Οι πληροφορίες που διαχωρίζονται με αυτό τον τρόπο ονομάζονται «component video». Το S-Video, το RGB και το YPbPr αποτελούνται από δύο ή περισσότερα ξεχωριστά σήματα και έτσι όλα θεωρούνται component video. Ωστόσο έχει επικρατήσει όταν λέμε σύνδεση με καλώδια component video να εννοούμε την σύνδεση με τα τρία καλώδια, δηλαδή το Y Pr Pb.