Η γεωστατική τροχιά ενός δορυφόρου, ονομάζεται και κυκλική τροχιά με μηδενική κλίση ή ισημερινή τροχιά (Geostatic Earth Orbit, GEO).

Οι δορυφόροι που χρησιμοποιούνται για καθαρά τηλεπικοινωνιακούς λόγους ανήκουν στην κατηγορία των γεωστατικών δορυφόρων (Geostationary Satellites), και έτσι κινούνται συγχρόνως με τη γη, έχοντας σταθερή ταχύτητα, σταθερό ύψος και συγκεκριμένο πεδίο γήινης κάλυψης.

Οι γεωστατικοί δορυφόροι περιστρέφονται γύρω από τη γη σε ύψος 35.855 km, από το έδαφος των χωρών του Ισημερινού (απόσταση γύρω στα 37.500 km από την Ελλάδα).

Η περίοδος της περιστροφής τους είναι ίση με αυτή της γης, και με την ίδια φορά. Έτσι, ο δορυφόρος φαίνεται από την γη σαν ένα σταθερό σημείο στον ουρανό, και εξασφαλίζει συνεχή κάλυψη ως αναμεταδότης σε πραγματικό χρόνο, για την περιοχή ορατότητάς του (43% της επιφάνειας της γης).

Πιο αναλυτικά: Οι γεωστατικοί δορυφόροι καλύπτουν μία περιστροφή ως προς τον άξονα της γης στον ίδιο χρόνο που η γη κάνει μια περιστροφή γύρω από τον εαυτό της, δηλαδή σε P = 23 ώρες και 56 λεπτά.

Με μέση ακτίνα της γης ίση με r=6.371 km, από τον τρίτο νόμο του Kepler
αGSO=μ*P²/4π² (όπου αGSO η ακτίνα και μ = βαρυτική σταθερά = 3.986005*10¹4 m³/sec²)
μπορούμε να υπολογίσουμε το ύψος της γεωστατικής τροχιάς του δορυφόρου:
h = (μ*P²/4π²) - 6371 = 35.855 km

Με αυτή την αναλογία αποστάσεων μεταξύ της επιφάνειας της γης και του άξονα της και αυτή μεταξύ δορυφόρου και άξονα της γης, η ταχύτητα του δορυφόρου είναι περίπου 6,6 φορές μεγαλύτερη από την ταχύτητα περιστροφής της γήινης επιφάνειας που είναι περίπου 1.700 km/h. Ταχύτητα δορυφόρου = (6,6) * (1.700)=11.220 km/h.

Βίντεο: Οι δορυφόροι στην γεωστατική τροχιά

Άλλα είδη τροχιάς εκτός από την γεωστατική είναι: η κεκλιμένη ελλειπτική, η κυκλική μικρού μήκους, και η κυκλική μέσου μήκους.