Τεχνολογία & Επικοινωνίες

Διαδίκτυο (Internet)

Ο όρος ISDN προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Integrated Services Digital Network (Ενοποιημένες Υπηρεσίες Ψηφιακών Δικτύων). Το πρότυπο ISDN σχεδιάστηκε με την συνεργασία πολλών χωρών της Ευρώπης με αποτέλεσμα την ενιαία τυποποίηση του στο EuroISDN. Ωστόσο αυτό το ευρωπαϊκό πρότυπο έχει διαφορές από το ISDN που χρησιμοποιείται στην Αμερική και στην Ασία. Τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις ISDN άρχισαν να παρέχονται στην Ελλάδα το 1995 από τον ΟΤΕ. Η σπουδαιότητα του ISDN έχει ως ένα βαθμό επισκιαστεί από την ανάπτυξη και ευρεία εφαρμογή του ADSL

adsl

Το DSL (Digital Subscriber Line) είναι μια τεχνολογία που μετατρέπει το απλό τηλεφωνικό καλώδιο σε ένα δίαυλο ψηφιακής επικοινωνίας με μεγάλο εύρος ζώνης με τη χρήση ειδικών modems, που τοποθετούνται στα δύο άκρα του. Οι κυριότερες τεχνολογίες DSL (αναφέρονται και xDSL) είναι: ADSL, HDSL, SDSL και VDSL.

Το VDSL (Very high bit-rate Digital Subscriber Line – πολύ υψηλού ρυθμού ψηφιακή γραμμή συνδρομητή) είναι η επόμενη γενιά ασύμμετρου DSL που προσφέρει γρηγορότερους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων από το ADSL/ADSL2+. Η ταχύτητα του VDSL μπορεί να φτάσει θεωρητικά τα 52 Mbps download και 12 Mbps upload.

voipΤο VoIP (Voice over Internet Protocol) είναι ένα πρωτόκολλο τηλεφωνίας που κάνει χρήση μιας σύνδεσης ADSL.

Οι παραδοσιακές τηλεφωνικές υπηρεσίες μετατρέπουν τη φωνή σε ηλεκτρονικό σήμα, που μεταδίδεται µέσω των τηλεφωνικών καλωδίων και μετατρέπεται και πάλι σε ήχο, από μια τηλεφωνική συσκευή. Το VoIP μετατρέπει τη φωνή την σε πακέτα δεδομένων (όπως κάθε πληροφορία που στέλνεται στο internet). Τα πακέτα αυτά κωδικοποιούνται σε αρχεία δεδομένων, αποστέλλονται µέσω internet και κωδικοποιούνται πάλι σε ήχο από κάποιον υπολογιστή ή άλλη κάποια συσκευή VoIP

H λίστα με τα DNS των Ελληνικών Internet Provider, καθώς και διεθνών υπηρεσιών DNS.

Dynamic to Static IP

Μια Static IP (στατική διεύθυνση IP) είναι ένας αριθμός (με τη μορφή μιας τετράδας ψηφίων τύπου ΧΧΧ.ΧΧΧ.ΧΧΧ.ΧΧΧ) που έχει εκχωρηθεί σε έναν υπολογιστή με από ένα παροχέα Internet (ISP) για να έχει μία μόνιμη διεύθυνσή στο Διαδίκτυο. Οι υπολογιστές χρησιμοποιούν διευθύνσεις IP για να μπορούν να αναγνωρίζονται μεταξύ τους, να εντοπίζονται, και να «μιλούν» μεταξύ τους στο διαδίκτυο, με παρόμοιο τρόπο που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τους τηλεφωνικούς αριθμούς για να αναγνωρίζονται να συνδέονται και να μιλούν ο ένας στον άλλο. Έτσι όταν θέλετε να π.χ. επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.satspot.gr, ο υπολογιστής σας ψάχνει από ένα σύστημα Domain Name System (DNS) τον σωστό αριθμό του site και χρησιμοποιεί την απάντηση που λαμβάνει για να συνδεθεί με αυτό. (Περίπου σαν να έπαιρνε κάποιος τηλέφωνο στις πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου, να έλεγε το όνομα αυτού που ψάχνει, να του έδιναν το νούμερο και να επικοινωνούσε με αυτόν. Κάτι τέτοιο κάνει ο υπολογιστής όταν συνδέεται με κάποιο site.)

Ο ιστότοπος satspot.gr χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία περιήγησης.