Τα καλώδια UTP, cross ή straight, κυκλοφορούν έτοιμα στην αγορά αλλά σε συγκεκριμένα μήκη. Έτσι όταν χρειαζόμαστε καλώδιο με μήκος διαφορετικό από αυτά που υπάρχουν έτοιμα  (τα καλώδια λειτουργούν απρόσκοπτα για έως και 100 μέτρα) θα πρέπει να κατασκευαστεί από κάποιον. Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε «μούφες» και να συνδέσουμε τα έτοιμα καλώδια μεταξύ τους φτάνοντας στο μήκος που θέλουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση ένα μονοκόμματο καλώδιο είναι καλύτερο. Ανάλογα με την χρήση τους θα πρέπει να κατασκευαστούν straight (αν τα καλώδια συνδέουν μεταξύ τους τις συσκευές μέσω hub ή άλλης συσκευής δικτύωσης, δηλαδή σύνδεση αστέρα) ή cross καλώδια (όταν οι συσκευές συνδέονται μεταξύ τους απευθείας, χωρίς την παρεμβολή καμίας άλλης συσκευής. Η σύνδεση αυτή ονομάζεται peer to peer).

Παρακάτω θα δούμε πως μπορούμε μόνοι μας να κατασκευάσουμε ένα καλώδιο δικτύου.

Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι:

  καλώδιο UTP  rj45 connector    rj11 rj45 press   cutter  cable cutter

  • Καλώδιο δικτύου με το μήκος που χρειαζόμαστε. (μην χρησιμοποιήσετε τηλεφωνικό καλώδιο)
  • Βύσματα RJ-45 (2 για κάθε καλώδιο) δηλαδή τους ακροδέκτες του καλωδίου που θα κατασκευάσουμε
  • Πρέσα για βύσματα RJ-45
  • Ξυράφι για να απογυμνώσουμε το εξωτερικό περίβλημα του καλωδίου
  • Κόφτης καλωδίου

(Οι περισσότερες πρέσες έχουν ενσωματωμένο ξυράφι και κόφτη καλωδίου δικτύου οπότε δεν θα χρειαστείτε ξεχωριστό ξυράφι και κόφτη.)

Κατασκευή καλωδίου δικτύου straight

καλώδιο utp cable απογυμνωμένο

Πρώτα με το ξυράφι απογυμνώνετε τους αγωγούς από το εξωτερικό περίβλημα προσέχοντας να μην τραυματίσετε τους ίδιους τους αγωγούς. (Πολλές πρέσες έχουν ενσωματωμένο ξυράφι για την αφαίρεση του εξωτερικού περιβλήματος.)

Με τον κόφτη αφαιρέστε την τρίχα και τον πλαστικό οδηγό που υπάρχει ανάμεσα στους αγωγούς.

Στρίψτε τα καλώδια αντίστροφα της φοράς που είναι στριμμένα ώστε να τα ισιώσετε και να τα έχετε ένα ένα και όχι σε ζευγάρια.

Τοποθετήστε τα καλώδια παράλληλα μεταξύ τους με την σειρά που φαίνεται στο σκίτσο:

 rj45 wiring b

Η σειρά αυτή ακολουθεί συγκεκριμένα διεθνή χρωματικά πρότυπα για τη σειρά των καλωδίων κατά την εισαγωγή τους στα βύσματα για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ταχύτητα. (Αν παρατηρήσετε θα δείτε πως τα ζεύγη των καλωδίων δεν είναι όλα το ίδιο συνεστραμμένα μεταξύ τους.)

rj45 wired

Το πρότυπο της εικόνας είναι η διάταξη B που είναι η πιο διαδεδομένη. (Υπάρχει και η λιγότερο διαδεδομένη η διάταξη Α).

Με τον κόφτη (ή την πρέσα) αφαιρέστε το επιπλέον μήκος καλωδίων ώστε στο τέλος να έχουν όλα το ίδιο μήκος και όταν μπουν μέσα στο βύσμα να μην περισσεύουν απέξω αλλά και κομάτι του περιβληματός τους να μπεί μέσα στο βύσμα.

Τοποθετήστε προσεκτικά τα καλώδια μέσα στο βύσμα ώστε να μπουν στους κατάλληλους διαδρόμους. (Αν είναι ακόμη μακριά βγάλτε τα από το βύσμα, και κόψτε το μήκος που υπάρχει επιπλέον.)

Τοποθετήστε το βύσμα στην υποδοχή της πρέσας και πιέστε την πρέσα δυνατά μερικές φορές.

Η πρώτη άκρη του καλωδίου είναι έτοιμη!

Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για την άλλη άκρη του καλωδίου και έχετε έτοιμο ένα καλώδιο δικτύου straight.

Κατασκευή καλωδίου δικτύου cross

Αν το καλώδιο που θέλετε να φτιάξετε πρέπει να είναι cross τότε κατασκευάστε την μία άκρη του καλωδίου συνδέοντας το βύσμα όπως πρίν αλλά στην άλλη άκρη του καλωδίου τοποθετήστε τους αγωγούς με την παρακάτω σειρά:

rj45 wiring a

Δηλαδή, αν κατασκευάζουμε καλώδιο straight ακολουθούμε την ίδια σειρά αγωγών και στα δύο άκρα ενώ αν κατασκευάζουμε καλώδιο cross στο ένα από τα δύο άκρα αντιστρέφουμε το 1 με το 3 και το 2 με το 6 όπως φαίνεται στην εικόνα. Στην πραγματικότητα η συνδεσμολογία της εικόνας είναι αυτή της τυποποίησης Α.

Παρελειπόμενα

Η συστροφή των αγωγών των ζευγών στα καλώδια UTP έχει σαν στόχο την ελαχιστοποίηση της έντασης του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου γύρω από τα ζεύγη και τη ελάττωση έτσι τυχών παρεμβολών των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων μεταξύ των ζευγών. Τα καλώδια ζευγών επίσης είναι συνεστραμμένα με διαφορετικό αριθμό στροφών για την μείωση του φαινομένου της επαγωγικής μεταφοράς ενέργειας μεταξύ τους.

Στην πραγματικότητα ενώ σε ένα καλώδιο δικτύου υπάρχουν 4 ζεύγη καλωδίων, δηλαδή 8 καλώδια από αυτά χρησιμοποιούνται μόνο τα δύο ζεύγη δηλαδή τέσσερα καλώδια. Συγκεκριμένα σε μια θύρα Ethernet οι αγωγοί 1 και 2 είναι αυτοί από τους οποίους γίνετε η εκπομπή των δεδομένων ενώ από τους αγωγούς 3 και 6 γίνεται η λήψη. Αυτός είναι και ο λόγος που τα καλώδια πρέπει να είναι cross όταν συνδέουν δύο συσκευές μεταξύ τους απευθείας όπου δηλαδή θα πρέπει η εκπομπή της μιας συσκευής να συνδέεται με την λήψη της άλλης και αντίστροφα.

Μπορούμε, αν χρειαστούμε δεύτερο κανάλι δικτύου από ένα σημείο προς ένα άλλο όπου έχουμε ήδη περάσει καλώδιο και είναι δύσκολο να περάσουμε δεύτερο να χρησιμοποιήσουμε τα 2 ζεύγη που στην πραγματικότητα δεν χρησιμοποιούνται (δηλαδή τα ζεύγη που στο αρχικό καλώδιο ήταν στις θέσεις 3, 5, 7 και 8) συνδέοντάς τα στις θέσεις 1, 2, 3, και 6 του βύσματος RJ45.