Χρησιμοποιούνται στις παράλληλες εγκαταστάσεις συστημάτων δορυφορικής λήψης. Διαθέτουν συνήθως τέσσερις εισόδους (και από δύο έως δώδεκα εξόδους) σε βύσμα τύπου F, για κάθε μπάντα ενός LNB Quattro, δηλαδή σε κάθε είσοδο τους συνδέεται ένα από τα τέσσερα τμήματα της μπάντας Κu (Η/Low, Η/High, V/Low, V/High). Οι έξοδοι σήματος του πολυδιακόπτη καταλήγουν στις πρίζες της εγκατάστασης διανομής του δορυφορικού σήματος. Με αυτό τον τρόπο όλοι οι δέκτες που έχουν συνδεθεί, μπορούν να κάνουν επιλογή του επιθυμητού τμήματος της μπάντας Κu κάνοντας χρήση του πρωτόκολλου DiSEqC.Υπάρχουν πολυδιακόπτες που διαθέτουν οχτώ εισόδους εξόδους δηλαδή συνδέονται με δύο LNB Quattro, για την μεταφορά του σήματος από δύο δορυφόρους και πολυδιακόπτες με δεκαέξι εισόδους εξόδους για σύνδεση με τέσσερα LNB Quattro.

 Πολυδιακόπτης

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι πολυδιακοπτών.

Οι stand alone (αυτόνομοι) και οι cascadeable (διαδοχικής σύνδεσης). Οι τελευταίοι συνδυάζονται μεταξύ τους αυξάνοντας έτσι, τις εξόδους παροχής σήματος προς τους δορυφορικούς δέκτες.

Οι πολυδιακόπτες συνήθως διαθέτουν και μια είσοδο / έξοδο για την μεταφορά του επίγειου τηλεοπτικού σήματος, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί στην εγκατάσταση ένα μόνο καλώδιο από την έξοδο του πολυδιακόπτη, μέχρι την πρίζα TV/Sat, που θα το διαχωρίσει σε επίγειες και δορυφορικές συχνότητες. 

Να σημειώσουμε πως αφού οι είσοδοι του πολυδιακόπτη μεταφέρουν τμήματα της μπάντας Κu, μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει κάθε μια είσοδο του για να κάνει λήψεις από μπάντες διαφορετικών δορυφόρων. Αυτό βρίσκει χρήση, όταν το ζητούμενο είναι η λήψη συγκεκριμένου πακέτου από κάποιο δορυφόρο (τα δορυφορικά πακέτα συνήθως χρησιμοποιούν μια από τις τέσσερις μπάντες σε όλες τις συχνότητες τους) ή κάποιου συγκεκριμένου καναλιού, και κάποιου άλλου από άλλο δορυφόρο (που είναι σε διαφορετική μπάντα).