Το δορυφορικό κάτοπτρο Backfire, είναι μία παραβολική κεραία με Διπλή Ανάκλαση.

Τα σήματα στο backfire δορυφορικό κάτοπτροBackfire δορυφορικό κάτοπτρο - κεραίαΤο χαρακτηριστικό της είναι ότι ο δεύτερος ανακλαστήρας είναι περίπου το 10% από τη διάμετρο της κύριας παραβολικής επιφάνειας και ο κυματοδηγός που φτάνει περίπου μέχρι λίγα εκατοστά πριν από αυτόν. Μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι παρ' όλη τη μικρή διάμετρο του δεύτερου ανακλαστήρα, έχουμε και εδώ ένα μικρό «μπλοκάρισμα» σε ένα μέρος του σήματος που εισέρχεται στην κύρια παράβολο.