Τα παραβολικά κάτοπτρα ήταν εκείνα που εμφανίστηκαν πρώτα στο χώρο της δορυφορικής επικοινωνίας. Σε συνδυασμό με τα άλλα απαραίτητα εξαρτήματα, όπως χοάνες λήψης και ρυθμιστές πόλωσης, έδωσαν τα πρώτα αποτελέσματα εκπομπής - λήψης, από και προς τους δορυφόρους, με πολύ καλά αποτελέσματα. Όλα τα άλλα είδη κατόπτρων εμφανίστηκαν αργότερα και βασιζόμενα στα παραβολικά κάτοπτρα, προσπάθησαν να ελαχιστοποιήσουν τις αδυναμίες τους.

sat dish antenna parabolic signalsΠαραβολικό Δορυφορικό Κάτοπτρο - Κεραία (Parabolic Dish)Το κύριο μέρος ενός παραβολικού συστήματος λήψης είναι η παράβολος. Το εξάρτημα αυτό έχει την ιδιότητα να ανακλά και ταυτόχρονα να συγκεντρώνει τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα σε ένα σημείο στο εμπρός έσω-κοίλο μέρος της, που ονομάζεται πρωτεύων σημείο συγκέντρωσης (Primary Focal Point). Σε αυτό το σημείο βρίσκεται τοποθετημένο το LNB.

Τα παραβολικά δορυφορικά κάτοπτρα είναι εύκολα σε κατασκευή και τοποθέτηση, αλλά η ιδανική δορυφορική κεραία, ένα κάτοπτρο βασισμένο στην παράβολο, δεν είναι εφικτή για πολλούς λόγους. Μερικοί βασικοί λόγοι είναι οι παρακάτω: έχουν βασικά μειονεκτήματα:

  • Κάποια σήματα, τα οποία δεν εισέρχονται παράλληλα με τον κύριο άξονα του κατόπτρου, ανακλώνται στην άκρη της παραβόλου με τέτοιο τρόπο που πολλά από αυτά δεν κατευθύνονται τελικά στο κύριο σημείο συγκέντρωσης (focal point).
  • Για τον ίδιο λόγο, κάποια από τα κύρια σήματα που εισέρχονται παράλληλα με τον κύριο άξονα λήψης, δεν ανακλώνται σωστά από την άκρη της παραβόλου και χάνουν το σημείο συγκέντρωσης.
  • Η ποιότητα κατασκευής της παραβολικής επιφάνειας πολλές φορές δεν είναι σωστή, με αποτέλεσμα να μην έχουμε την τέλεια παράβολο, κάτι που δημιουργεί απώλεια λήψης. Συχνά παρατηρούνται τοπικές παραμορφώσεις στην επιφάνεια μίας παραβόλου.
  • Η χοάνη και ο κυματοδηγός (το LNB) που είναι τοποθετημένα κεντρικά και μέσα στο εύρος δέσμης λήψης της παραβολικής επιφάνειας και το σύστημα που το στηρίζει (βραχίονες) σκιάζουν ένα μέρος της αντανακλαστικής επιφάνειας του κατόπτρου και δεν επιτρέπουν σε μέρος του σήματος να καταλήξει στο σημείο συγκέντρωσης.
  • Μία μεγάλη χοάνη λήψης μπορεί τελικά να κάνει λήψη σημάτων εκτός του κύριου άξονα.
  • Η γωνία τοποθέτησης των παραβολικών κατόπτρων είναι τέτοια, που συλλαμβάνει τον εκπεμπόμενο θόρυβο από το έδαφος.
  • Ο θόρυβος του εδάφους μπορεί να ανακλαστεί κατάλληλα από την άκρη της παραβολικής επιφάνειας και να φτάσει τελικά στο σημείο συγκέντρωσης.
  • Ο αστρικός θόρυβος από το διάστημα που εισέρχεται στην παραβολική επιφάνεια παράλληλα με τον κύριο άξονα, κατευθύνεται και αυτός στο σημείο συγκέντρωσης.
  • Κάποιο μέρος του ωφέλιμου σήματος απορροφάται από το υλικό της παραβολικής επιφάνειας.

Οι παραβολικές κεραίες έχουν υποσκελιστεί από τις πιο νέες (και μικρότερες σε μέγεθος για την ίδια απολαβή) offset κεραίες. Συνεχίζουν όμως να χρησιμοποιούνται κυρίως σε μεγάλες διαμέτρους (όπου κατασκευαστικά δεν υφίστανται offset κάτοπτρα) και συχνά σε μεγάλα συστήματα με μοτέρ κίνησης.