Μια παραλλαγή κατόπτρου με "διπλή ανάκλαση", είναι η δορυφορική κεραία τύπου Toroidal. Είναι μια κεραία με πολλαπλή εστίαση που μοιάζει με το Gregorian σαν σχήμα, αλλά οι βασικές εξισώσεις διαφέρουν ενώ η επιφάνεια της δεν είναι παραβολική. Το σύστημα έχει ένα υπό-ανακλαστήρα που είναι κυρτός στη μία του επιφάνεια και κοίλος στις ορθογώνιες επιφάνειες.

sat dish antenna toroidal signalssat dish antenna toroidal photoΤο σχήμα του δορυφορικού κατόπτρου toroidal, καθορίζεται με βάση μαθηματικές εξισώσεις, που έχουν στόχο έχουν να δημιουργήσουν μία επιφάνεια, που θα εστιάζει μέγιστη δυνατή, αλλά και ισόποση κατανομή σήματος σε πολλαπλά σημεία σε μια ακτίνα 45 μοίρες περίπου. Τα LNB τοποθετούνται σε μία βάση παρόμοια με αυτή του σφαιρικού κατόπτρου στοχεύοντας τον δευτερεύοντα ανακλαστήρα.

 

Σχετικά άρθρα

Σταθερή Κεραία, για Λήψη από 2-16 Δορυφόρους, σε 1-8 Δέκτες, Η εγκατάσταση ενός κατόπτρου toroidal