Το δορυφορικό κάτοπτρο Cassegrain είναι μία παραβολική δορυφορική κεραία με Διπλή Ανάκλαση.

Τα σήματα στο δορυφορικό κάτοπτρο CassegrainCassegrain δορυφορικό κάτοπτρο - κεραίαΤο πλεονέκτημά της είναι ότι είναι πολύ λεπτή, αφού ο επιπλέον ανακλαστήρας «μαζεύει και ανακλά τα δορυφορικά σήματα πολύ πιο πριν από το κύριο σημείο συγκέντρωσης. Το μειονέκτημά της είναι ότι ο δεύτερος ανακλαστήρας «μπλοκάρει» και αυτός με τη σειρά του τα σήματα που εισέρχονται στην κυρίως παραβολική επιφάνεια. Αυτό το ποσοστό σκίασης βέβαια θεωρείται αμελητέο σε μεγάλων διαστάσεων κάτοπτρα.