Το δορυφορικό κάτοπτρο Gregorian, εϊναι μία δορυφορική κεραία Διπλής Ανάκλασης, που θα μπορούσε να θεωρηθεί υποκατηγορία της Cassegrain.

Τα σήματα στο Gregorian δορυφορικό κάτοπτροGregorian δορυφορικό κάτοπτρο - κεραίαΣυγκεντρώνει τα πλεονεκτήματα της απλής offset κεραίας με τον καλύτερο σχεδιασμό της τοποθέτησης του LNB στην πίσω πλευρά. Έτσι το LNB είναι προστατευμένο από τον καιρό και τον επιπλέον θόρυβο που παράγει ο ήλιος. Ο επιπλέον ανακλαστήρας μεγαλώνει την απόδοση του κατόπτρου, αφού «βλέπει» πολύ καλύτερα όλη την κυρίως επιφάνεια.