Η απολαβή του παραβολικού κατόπτρου, είναι μέγεθος που έχει να κάνει με την ικανότητά του να οδηγεί την ενέργεια προς μία διεύθυνση.

Τα χαρακτηριστικά που  επηρεάζουν την απολαβή είναι τα εξής:

 

  • Η διάμετρος παραβόλου
  • Το μέγεθος της επικαλυπτόμενης επιφάνειας από την χοάνη και το LΝΒ
  • Η ακρίβεια κατασκευής - συναρμολόγησης (βίδες, τρύπες, ενώσεις)
  • Η αδυναμία στην συγκέντρωση (από τυχόν μικρή στρέβλωση)

Κάθε ένα από τα παραπάνω μπορεί να αυξήσει αλλά και να μειώσει την απολαβή και, ως αποτέλεσμα, και την ποιότητα λήψης του δορυφορικού σήματος.

Ο μαθηματικός τύπος που δίνει την απολαβή (ενίσχυση) μίας ιδανικής, σε απόδοση, παραβολικής κεραίας είναι ο εξής:
Ενίσχυση (Gain): G = 10 log (π * διάμετρος / μήκος κύματος)2) (σε dB)

Όπως φαίνεται και από τον τύπο η ενίσχυση μίας κεραίας μεγαλώνει με την αύξηση της διαμέτρου της και επίσης μεγαλώνει όσο αυξάνεται η συχνότητα (μήκος κύματος = 300 / συχνότητα σε ΜHz). Η ενίσχυση εκφράζεται σε dB (όπου κάθε 3 dB διαφορά σημαίνει διπλασιασμός ισχύος του σήματος). 

Απόδοση δορυφορικού κατόπτρου

Η απόδοση μίας κεραίας είναι μία μέτρηση του ποσοστού επί της % του σήματος που φτάνει στο σημείο συγκέντρωσης και, κατά συνέπεια, στην είσοδο του LΝΒ. Συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 55-80% για τις απλές κεραίες λήψης στο σπίτι. Δυστυχώς, δεν υπάρχει περίπτωση για αύξηση της απόδοσης των κεραιών, αφού οι έρευνες όσον αφορά την ποιότητα κατασκευής έχουν φτάσει στο ανώτερό τους σημείο. Οι διαφορές πλέον είναι πάρα πολύ μικρές και στην ποιότητα των υλικών που επιλέγουμε (χοάνη λήψης, LΝΒ). Όσον αφορά τις μικροπαραμορφώσεις της παραβολικής επιφάνειας κατά την κατασκευή, αυτές είναι αναγνωρισμένες από τους παραγωγούς των κεραιών. Υπάρχει, μάλιστα, και ένας όρος (RMS deviation) που τις χαρακτηρίζει. Όσο πιο μικρή τιμή έχει αυτός ο όρος, τόσο καλύτερη ποιότητα κατασκευής έχει το κάτοπτρο.

Πρακτική (πραγματική) απολαβή δορυφορικού κατόπτρου

Ο τύπος της ιδανικής κεραίας λήψης πρέπει να μετατραπεί έτσι ώστε να εμπεριέχει και την απόδοση που δίνει ο κατασκευαστής. Έτσι έχουμε:
Απολαβή (Gain): G = 10 Ιog [(3.14 * διάμετρος)2 * απόδοση / (μήκος κύματος)2 * 100] (σε dBi).

Γενικά η απόδοση (efficiency) για τα παραβολικά κάτοπτρα έχει τιμή  από 60% μέχρι 75 %, δηλαδή περίπου 0,55. Στον παρακάτω πίνακα υπάρχει το επίπεδο ενίσχυσης σε dΒ στη συχνότητα 11 GHz, ανάλογα με τη διάμετρο και την απόδοση που δίνει ο κατασκευαστής.

Διάμετρος κατόπτρου (cm) Απόδοση κεραίας (%)
55% 60% 65% 70% 75% 80%
40 30,67 31,05 31,4 31,72 32,02 32,3
60 34,2 34,57 34,92 35,24 35,54 35,82
85 37,22 37,6 37,95 38,27 38,57 38,85
100 38,63 39,01 39,36 39,68 39,98 40,26
120 40,22 40,59 40,94 41,26 41,56 41,84
180 43,74 44,12 44,46 44,78 45,08 45,36