Τεχνολογία & Επικοινωνίες

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Δορυφορικών Συστημάτων

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Δορυφορικών Συστημάτων

Οι σύγχρονοι σε λειτουργία δορυφόροι είναι ενεργητικής και όχι παθητικής φύσεως. Δηλαδή, αναμεταδίδουν το σήμα που λαμβάνουν μέσω των πολύπλοκων ηλεκτρονικών συστημάτων που έχουν, και δεν το αντανακλούν απλά πίσω στη Γη. Για την επιτυχή αναμετάδοση του σήματος απαιτούνται μηχανισμοί ακριβείας τόσο για τον έλεγχο όσο και για την θέση του δορυφόρου. Την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζονται όλα τα ηλεκτρομηχανικά συστήματα την αντλούν από αρκετά μεγάλες διατάξεις ηλιακών στοιχείων (solar panels), και εφεδρικές μπαταρίες Νικελίου- Καδμίου (Ni-Cad) για τις περιόδους έκλειψης του ηλίου.

Ένα σύστημα δορυφορικών μεταδόσεων αποτελείται από διαστημικό τμήμα, επίγειο τμήμα και σύστημα με διαδορυφορικές ζεύξεις μεταξύ των δορυφόρων.

geostatiki troxia

Η γεωστατική τροχιά ενός δορυφόρου, ονομάζεται και κυκλική τροχιά με μηδενική κλίση ή ισημερινή τροχιά (Geostatic Earth Orbit, GEO).

Οι δορυφόροι που χρησιμοποιούνται για καθαρά τηλεπικοινωνιακούς λόγους ανήκουν στην κατηγορία των γεωστατικών δορυφόρων (Geostationary Satellites), και έτσι κινούνται συγχρόνως με τη γη, έχοντας σταθερή ταχύτητα, σταθερό ύψος και συγκεκριμένο πεδίο γήινης κάλυψης.

Έστω και αν είναι εντελώς σωστά τοποθετημένος στη τροχιά του ο δορυφόρος, διάφορες εξωτερικές δυνάμεις τείνουν να του αλλάξουν τη θέση και τον προσανατολισμό του ως προς τη Γη.

Οι γεωστατικοί δορυφόροι καταλαμβάνουν σταθερές θέσεις στον ουρανό, σε σχέση με τους σταθμούς με τους οποίους επικοινωνούν. Η προστασία έναντι παρεμβολών εξασφαλίζεται μέσω σχεδίασης των ζωνών συχνοτήτων και των θέσεων στην τροχιά.

Ο ιστότοπος satspot.gr χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία περιήγησης.