Η τεχνική προσπάθεια της STAB, στράφηκε στην επίλυση προβλημάτων που αφορούσαν την εγκατάσταση συστημάτων βασισμένων στο DiSEqC™ 1.2. Το τελευταίο απαιτούσε πολλές ρυθμίσεις για να καταφέρει να δώσει τις βέλτιστες λήψεις (σωστή ρύθμιση του Νότου, χειροκίνnτη αναζήτηση των δορυφόρων, ρύθμιση των ορίων κίνησης του μοτέρ κ.τ.λ.). Έτσι, το 1999 η STAB παρουσίασε τη λύση USALS (Universal Satellite Automatic Location System) που είναι ένα σύστημα υπολογισμού, που επιτρέπει τον αυτόματο προσδιορισμό της θέσης ενός δορυφόρου σε τροχιά, με προσέγγιση 0.1°.

Το USALS είναι ένα πρόγραμμα και όχι πρωτόκολλο επικοινωνίας, εναλλακτικό του DiSEqC™. Σε συνεργασία με το DiSEqC™ 1.2, χρησιμοποιεί την εντολή «Πήγαινε στην τροχιακή θέση xx» και αυτή είναι και η μόνη DiSEqC™ εντολή που χρειάζεται. Υπολογίζει από μόνο του με ανάλυση 0,1 της μοίρας τις τροχιακές θέσεις, με λάθος μόνο +/- 0,05 της μοίρας. Το λάθος αυτό σύμφωνα με την εταιρία διατηρείται στο επίπεδο αυτό ακόμα και μετά από 50.000 κινήσεις του μοτέρ. Όλη n λειτουργία γίνεται χωρίς να αποθηκευτούν πουθενά τα στοιχεία της θέσης των δορυφόρων. Υπολογίζει με μαθηματικό τρόπο τη θέση κάθε «ορατού» δορυφόρου, με βάση το γεωγραφικό μήκος και πλάτος του τόπου εγκατάστασης και αποφασίζει την κατεύθυνση της περιστροφής. Το πλεονέκτημα του USALS είναι, ότι μετά την εύρεση ενός δορυφόρου και την εισαγωγή των σωστών στοιχείων (τροχιακή θέση, γεωγραφικό μήκος και πλάτος), όλοι οι άλλοι υπολογίζονται αυτόματα. Σε περίπτωση ύπαρξης νέου δορυφόρου, αρκεί να εισαχθεί στο σύστημα το όνομα του και η νέα τροχιακή του θέση και το κάτοπτρο θα στραφεί σε αυτόν, οδηγούμενο από το πρόγραμμα. Κάποιοι δέκτες εκτός από το USALS έχουν και την δυνατότητα Auto Navigation. Στους δέκτες αυτούς, αρκεί μόνο η εισαγωγή γεωγραφικού πλάτους και μήκους της περιοχής λήψης. Ο δέκτης κινεί το κάτοπτρο και κλειδώνει τον πρώτο δορυφόρο που θα βρει αντιλαμβανόμενος απ' την πληροφορία ΝΙΤ που εκπέμπει ο δορυφόρος, το όνομα του και την τροχιακή του θέση. Στη συνέχεια, μέσω USALS, κατεβάζει αυτόματα και τους υπόλοιπους δορυφόρους. (Το USALS αναφέρεται και σαν DiSEqC™ 1.3).