Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά. Αυτοί είναι οι γενικοί όροι που διέπουν την πρόσβασή και τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου (web site). Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο satspot.gr και / ή οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που εμφανίζονται σε αυτόν, συμφωνείτε να είστε δεσμευμένοι από αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις "περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας", εκτός εάν υπάρχει ρητή αντίθετη ένδειξη. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά υλικό από το περιεχόμενο της παρούσης ιστοσελίδας χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του διαχειριστή. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, και η αναδημοσίευση σε άλλη ιστοσελίδα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ' οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οτιδήποτε εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα και αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων όπως αναφέρεται ανάγεται αποκλειστικά και μόνο στη δική τους σφαίρα ευθύνης.

Περιορισμός ευθύνης Δικτύου

Το satspot.gr, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας να διέπονται από τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα και ορθότητα. Σε καμία περίπτωση, δεν προκύπτει ευθύνη του satspot.gr, και κανενός εκ των συντελεστών του, για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής της χρήσης του δικτυακού τόπου, και τις πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτόν.

Οι υποχρεώσεις του κοινού

Το κοινό οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, αφετέρου να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και εν γένει του διαδικτυακού τόπου satspot.gr.

Λογαριασμός μέλους

Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος και μοναδικός υπεύθυνος για την φύλαξη των στοιχείων του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασης. Σε καμία περίπτωση τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει να ανακοινώνονται ή να δίνονται σε τρίτους. Ο Χρήστης πρέπει να διαφυλάξει αυτά τα στοιχεία. Ο Χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται μέσα από την χρήση του λογαριασμού.

Newsletters - Ενημερωτικά Δελτία

Η αποστολή Newsletter από το satspot.gr γίνεται μόνο στους συνδρομητές που το έχουν επιλέξει. Το satspot.gr παρέχει στους συνδρομητές της υπηρεσίας Newsletter τη δυνατότητα να διαγραφούν από τη λίστα παραληπτών ανά πάσα στιγμή εάν το επιθυμούν. Η εγγραφή και διαγραφή στο newsletter γίνεται μέσω διαδικασίας ελέγχου αυθεντικότητας της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του συνδρομητή (opt-in,opt-out). Τα e-mail των συνδρομητών της υπηρεσίας Newsletter χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό και όταν ένας συνδρομητής επιλέξει τη διαγραφή του από τις λίστες παραληπτών, τότε το email του διαγράφεται οριστικά. Το satspot.gr διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Τα Newsletters τα οποία το κοινό λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Satspot και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.

Ευθύνη για το περιεχόμενο τρίτων

Οι επικοινωνίες μέσω του Διαδικτύου δεν είναι ασφαλείς και to satspot.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω δεσμών (links), hyperlinks ή διαφημιστικών banners, δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους ούτε εγγυάται ότι οποιοσδήποτε άλλη συνδεδεμένη ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των Χρηστών, παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή αποτελέσματα.. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση του satspot.gr, προβλήματα δε που θα ανακύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των διαδικτυακών τόπων στους οποίους η παρούσα ιστοσελίδα παραπέμπει ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων, όπου και το κοινό οφείλει να απευθύνεται. Οι διαδικτυακοί τόποι τρίτων υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης που αναφέρουν.

Forum

Παρακαλούμε διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης που αφορούν το Forum που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα προσεκτικά. Θα πρέπει να συμφωνείτε μαζί τους ώστε να προχωρήσετε στο Forum. Αν χρησιμοποιήσετε το Forum και / ή οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που υπάρχουν σε αυτό, συμφωνείτε να είστε δεσμευμένοι από αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης του Forum.

Προσωπικά δεδομένα

Το satspot.gr συλλέγει ανώνυμα δεδομένα από τους επισκέπτες (όπως IP, τύπος browser, σελίδες που επισκέφτηκαν) για στατιστικούς λόγους και για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών του ιστοτόπου. Το satspot.gr χρησιμοποιεί διαφημιστικά δίκτυα και υπηρεσίες τρίτων (π.χ. δίκτυο διαφήμισης Google AdSense) τα οποία ενδέχεται να συλλέγουν αντίστοιχες ανώνυμες πληροφορίες σε αυτό τον ιστότοπο . Δεν διαθέτουμε σε τρίτους προσωπικά δεδομένα, εάν και εφόσον αυτά έχουν καταχωρηθεί στο satspot.gr (με τη γνώση και συναίνεση των χρηστών).

Μεταβολές

Οι παρόντες όροι μπορούν να αναθεωρηθούν και να ενημερωθούν ανά πάσα χρονική στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Κάθε τροποποίηση, προσθήκη ή διαγραφή στους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, τίθενται άμεσα σε ισχύ. Ο Χρήστης θα πρέπει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης καθώς η χρήση του Ιστότοπου μετά από κάθε τροποποίηση συνεπάγεται την αποδοχή και αυτών των αλλαγών.

Ευχαριστούμε.