Οι βασικές χρήσεις των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι: Ανταλλαγή Αρχείων, Κοινή Χρήση Εκτυπωτών και Κοινή Χρήση Internet.

 

 

Ανταλλαγή Αρχείων

Από τον ένα υπολογιστή στον άλλο χωρίς την χρήση μεταφερόμενων συσκευών αποθήκευσης. Υπάρχει η δυνατότητα να οριστούν κοινόχρηστες περιοχές στους σκληρούς δίσκου κάθε υπολογιστή ή και όλο τον δίσκο που δίνει το δικαίωμα σε άλλους χρήστες του εσωτερικού δικτύου να διαβάζουν ή και να γράφουν πληροφορίες σε αυτά. Υπάρχουν επιπλέον δικτυακοί σκληροί δίσκοι NAS ( Network Attached Storage) που μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο και να έχουν σε αυτούς πρόσβαση οι χρήστες του δικτύου. Οι NAS συνήθως χρησιμοποιούν παραπάνω από έναν σκληρούς δίσκους ώστε να κρατάνε αντίγραφα ασφάλειας ώστε σε περίπτωση βλάβης να μην χαθούν δεδομένα. Φυσικά σε όλες τις περιπτώσεις η πρόσβαση είναι ελεγχόμενη (με όνομα και συνθηματικό χρήστη) ενώ ορίζεται και το είδος της πρόσβασης σε τρία επίπεδα (ο απομακρυσμένος χρήστης μπορεί να διαβάσει μόνο ή να διαβάσει και να τραβήξει αρχεία, ή να διαβάσει να τραβήξει και να γράψει νέα αρχεία)

Κοινή Χρήση Εκτυπωτών

Ένας υπολογιστής μπορεί να δώσει δικαίωμα σε χρήστες άλλων υπολογιστών να εκτυπώνουν στον τοπικό του, απλό εκτυπωτή. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει απλά ο υπολογιστής που ελέγχει τον συγκεκριμένο εκτυπωτή να είναι σε λειτουργία. Ένας εκτυπωτής αν είναι δικτυακός μπορεί να ελέγχεται από οποιοδήποτε υπολογιστή του συγκεκριμένου δικτύου.

Κοινή Χρήση Internet

Μια σύνδεση Internet μοιράζεται σε όλους τους υπολογιστές του δικτύου προσφέροντας τους έτσι πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εκτέλεση Εφαρμογών Υπάρχουν εφαρμογές σχεδιασμένες για παραπάνω από έναν χρήστη όπως Προγράμματα Εμπορικής διαχείρισης - Λογιστικά Προγράμματα κ.λπ. που μπορεί ή και είναι απαραίτητο να ενημερώνονται από πάνω από έναν χρήστες.