Οι πρίζες της δορυφορικής εγκατάστασης χωρίζονται σε δύο τύπους όσο αναφορά την μεταφορά του σήματος: Στις πρίζες διελεύσεως και τις τερματικές. Η πρίζα διελεύσεως στην πραγματικότητα είναι ένα εξάρτημα δειγματοληψίας. Δηλαδή, από τον κεντρικό αγωγό (coaxial) του ομοαξονικού καλωδίου παίρνει μέρος του σήματος και το δίνει στην έξοδό της, μειώνοντας ανάλογα το σήμα που αφήνει στον κεντρικό αγωγό. Χαρακτηρίζεται από δύο παραμέτρους: α) την απώλεια δειγματοληψίας (εξόδου) και β) την απώλεια διέλευσης. Όσο μεγαλύτερη απώλεια εξόδου έχουμε τόσο μικρότερη θα είναι η απώλεια διέλευσης και αντίστροφα δηλαδή όσο περισσότερο σήμα εξόδου πάρουμε από μία πρίζα, τόσο λιγότερο θα αφήσουμε στη γραμμή.

Για να γίνει σωστή επιλογή μιας πρίζας διελεύσεως θα πρέπει να γνωρίζουμε την ισχύ του σήματος στο καλώδιο. Με δεδομένο ότι θα πρέπει να έχουμε ελάχιστη ισχύ σήματος 65 db, (μια τηλεόραση αντιδρά σωστά από τα 52 db) και μέγιστο 85 db για να μην υπάρξει πρόβλημα «μπουκώματος» τοποθετούμε την ανάλογη πρίζα, για την απαραίτητη στάθμη εξόδου. Οι πρίζες διελεύσεως (αφού συνδέονται σε σειρά και τερματίζονται με μια τερματική πρίζα) στις δορυφορικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται στα δίκτυα με αναδιάταξη IF όπου εκεί δίνεται η δυνατότητα στους δέκτες να συντονιστούν με ορισμένους αναμεταδότες. Υπάρχουν πρίζες με δύο εξόδους (TV/Sat) που διαχωρίζουν τις συχνότητες (που έρχεται σε ένα ομοαξονικό καλώδιο) για την επίγεια και την δορυφορική λήψη και με τρεις εξόδους (TV/Radio/Sat) που διαχωρίζουν επίσης και τις ραδιοφωνικές συχνότητες, χωνευτές ή και εξωτερικές. Στις δορυφορικές εγκαταστάσεις όπου κάθε δέκτης θα πρέπει να είναι ικανός να συντονιστεί με όλους τους δορυφορικούς αναμεταδότες που μπορεί να κάνει λήψη η κεραία που έχει τοποθετηθεί, χρησιμοποιούνται πρίζες τερματικές που συνδέονται με την συνδεσμολογία αστέρα. Εκτός από τις τερματικές πρίζες που διαχωρίζουν τις συχνότητες σε δορυφορικά και επίγεια σήματα, υπάρχουν και τερματικές πρίζες TV/Sat που δέχονται δύο ανεξάρτητα καλώδια που μεταφέρουν χωριστά τις δορυφορικές συχνότητες και τις τηλεοπτικές (επίγειες).